تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

بایگانی برچسب : مدرسه

همکلاسی سلام
یادداشت:
1 مهر 1400

همکلاسی سلام

نیمه اول به امید نیمه دوم؛ در حسرت نیمه اول پس بی تجربه ها را زنده کنیم واشتباهمان را تکرار نکنیم وبا دید بازتری بنگریم و بازیچه نشویم واگر در تمام فصلی که گذشت حتی یک کتاب خوب هم نخواندیم کمی شرمنده شویم .

پسا کرونا؛ ترسیم عیار حکمرانی و رهبری مدرسه در فضای مجازی
یادداشت/
29 شهریور 1400

پسا کرونا؛ ترسیم عیار حکمرانی و رهبری مدرسه در فضای مجازی

جهان بعد از کرونا، انسانی با رفتارهای متفاوت از گذشته طلب می کند، مدرسه و نظامات هنجاری آن در بعضی موارد مخدوش و یا دچار تغییر در فرم شده است، شاید بازگشت به شیوه های قبل سخت باشد و ماندن در این وضعیت هم سخت تر!

یادداشت

گفتگو

اقتصادی