1

چه کسی مشخص می کند ما در دنیا به کدام رنگ باشیم؟

به گزارش گروه قرآن و عترتشبکه اطلاع رسانی هرمز؛خدای متعال وقتی انسان را خلق کرد یک نقاشی بی رنگ خلق کرد در حالی که بی رنگ خلق کرد گفت: فتبارک الله احسن الخالقین.

و خداوند به خودش بعد از خلقت بارک الله گفت.

حال ما را در این دنیا آورده و گفته ما پنج رنگ کار هستیم من هستم، هوای نفس، بت، طاغوت و شیطان هم هست، روز قیامت من تو را رنگ کاری شده می خواهم ، انتخاب با خودشماست و می توانید رنگ کار خودت را خودت انتخاب کنی  و وقتی می خواهی بیایی سمت من  باید زیبا بیایی و خودت برو نگاه کن چه شخصی رنگت کند بهتر است!!!.

سوره بقره آیه 138 خداوند می فرمایید صبغه الله یعنی «رنگ خدایی» ، و من احسن من الله صبغه« چه کسی بهتر از خداست در رنگی کاری کردن» و بعد می فرماید این رنگ خدایی با عبادت خدا بدست می آید.

حال باید دید کدام یکی از این افراد رنگ کارها بهتر هستند و تو را بهتر رنگ می کنند پس باید اطاعت او را کرد و عبادت او را انجام داد و این من و شما هستیم که باید انتخاب کنیم و باید دقت داشته باشیم که کدام رنگ برای ما زیباتر است.
سوره بقره آیه 138
صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُون
(رنگ بگیرید) رنگ خدایی، و چه کسی بهتر از خدای متعال است از حیث رنگ؟ و ما برای او عبادت کنندگانیم.