قصاص خواهیم گرفت به قطع دستشان؛ نه فقط از منطقه بلکه از دنیا

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ مرضیه پورنظری در دلنوشته ای برا حاج قاسم سلیمانی نوشت:

افکار تهی مانده از نور همراه با واژه های حقیر ساعت هاست برای جان گرفتن می جنگند با سکوت

عبد،الله”سرباز زینب
نام تو و تجسم نگاهت که به میان می آید
زبان بدنم را ب بند می آورد و روی خوش غم بر کلمات این سکوت را می شکند

انگار هیچ چیزمان شبیه هم نیست و انگار همه چیزمان شبیه هم است و این سختی بیانِ قلم را بیش از بیش کرده

از دردُدل می گویم از نگاهی که تمام صحنه های کربلا را در یک جسم و روح دید
و بیچارگانی که برای کشتنت به سیاهی شب و خنجر از پشت پناه آورده بودند
از ظلم و ظلمت شبی که سیاهش ادامه دار آن روی سخن با قاتلینت بود
این همان غم پیله کرده در دل است که له له میزند برای پرواز
اما اشک های جاری شده یِ ولیمان که از نعمت است فراتر ،این غم را تا ابد و این داغ را هرگز سرد نشده.

به جوش آمد ازین تکرار و تکرارها،ملتم شد سلیمانیِ دیگر
و حواس سیر کرده در احساسات و عواطف را ساکن کرد بر مختار بودن.

سلیمان دلم با الثارات سلیمانی
قصاص خواهیم گرفت
به قطع دستشان نه فقط از منطقه بلکه از دنیا

اگر هزاران بار کشته شوند ارزششان کمتر از کاریست که ازترس به آن روی آورده اند ًپاک کردن چهره ات از رسانهً
این داغ بازهم داغ است

اما
اما
اکنون ولایت بر من است زینب بودن