1

خسارت ۴۶ میلیاردی به محصولات کشاورزی شهر فارغان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل از پیارم ؛ مهدی عباسپور، مسئول جهاد کشاورزی شهر فارغان اظهار کرد: قریب به ۷۰درصد محصول براثر بارندگی متحمل خسارت وارد شده است که از لحاظ ریالی مبلغ خسارت ۴۶میلیارد ریال براورد میشود.

مسئول جهاد کشاورزی شهر فارغان  گفت: سطوح زیر کشت مرکبات منطقه فارغان۱۱۰۰هکتار که از این مجموع۹۵۰هکتار مثمر و۱۵۰هکتار غیر مثمر می باشند که در حقیقت ۵۰درصد محصول مرکبات (نارنگی)برداشت و مابقی به علت سرمای چند روز قبل از بارندگی وبارندگی مستمر و طوفان بعد از بارندگی باعث ریزش محصول شده است.

عباسپور بیان کرد:  قریب به ۷۰درصد محصول براثر بارندگی متحمل خسارت شده اند که از لحاظ ریالی مبلغ خسارت ۴۶میلیارد ریال براورد می شود.

انتهای پیام/