تبلیغات تولید ایرانیتبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

بایگانی گروه : حاجی آباد

گسترش تعاونی‌ها نیازمند فرهنگ سازی/پرورش ماهی خاویاری و احداث گلخانه از ظرفیتهای مهم حاجی آباد است
فرماندار حاجی آباد عنوان کرد:
۱۶ شهریور ۱۴۰۰

گسترش تعاونی‌ها نیازمند فرهنگ سازی/پرورش ماهی خاویاری و احداث گلخانه از ظرفیتهای مهم حاجی آباد است

حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد گفت :احداث گلخانه ها و پرورش ماهی خاویار الگوهای موفقی از تعاونی‌های شهرستان هستند که باید به یک فرهنگ در جذب سرمایه های کوچک تبدیل شوند.

یادداشت

گفتگو

اقتصادی