1

گزارش تصویری/ پوشش خبری ۲۲بهمن صدا و سیمای مرکز خلیج فارس از دریچه ” هرمز”

حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای    حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_001

حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_002    حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_003

حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_004    حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_005

  حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_007     حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_008

حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_010

حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_006                 حضور صدا و سیما جهت پوشش رسانه ای_009