فیلم / سازمان ملل و اسراییل ؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل از سایت صدای دریا : مهمترین ناقض حقوق بین الملل در دهه های گذشته با تلاش هماهنگ بلوک غرب رای آورد.

 

برخی سازمان های حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر و رسانه ها در بهت انتخاب اسرائیل به عنوان رئیس کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل به سر می برند.

بحث جالب از آن جا شروع شده که حتی ذره ای هم شکی در این نیست که این انتخاب دروغین به سبکی خنده دار و سوژه دار ، هماهنگی های از قبل انتخاب شده و کارهای غیر معقول را از جمله کارهای خود می بینند و فکر می کنند دنیا خوابیده و تنها سازمان ملل است که جهان را اداره می کنند و نمی دانند که خدایی هم هست که دنیا را اداره و عدالت را به زودی به مردمانی می گستراند که در این دنیا با کمترین توقعات خود قانع و خداوند را شکر می کنند.