۸۰۰ جلد کتاب بین کتابخانه های شبستان میناب توزیع شد

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی میناب گفت: در راستای تجهیز کتابخانه های
شبستانی 800 جلد کتاب بین کتابخانه های شهری و روستایی شهرستان توزیع شد.

به گزارش حکمی نیوز به نقل از ایرنا، اسداله نظری افزود:این کتاب ها با
موضوع های مختلف دینی، اعتقادی ، اجتماعی و فرهنگی است که به کتابخانه های
ˈحاج خادمیˈ، ˈزهوکیˈ، ˈ95 دستگاهˈ، ˈپومˈ، ˈبهمنیˈ و ˈکریانˈ اختصاص یافت.

شهرستان میناب در 100 کیلومتری شرق بندرعباس واقع است.