ساخت مناظر طبیعی با کتاب + تصاویر

گای لارامی اهل کانادا هنرمندیست که مجسمه های باورنکردنی ای از کتاب های قدیمی می سازد.

به گزارش هرمز  ، او به جای استفاده از مواد رایج در زمینه هنر، از فرهنگ لغت و دایرة المعارف های قدیمی استفاده می کند.

گای با استفاده از کتاب های قطور، مناظر و فلات های مختلف را حک کرده و
آن ها را رنگ آمیزی می کند. تصاویر سه بعدی در رنگ های مختلف کارهای او را
بسیار طبیعی نشان می دهد.
آثار او سبکی خاص بوده، بیش تر فرسایش را نشان می دهد. فرسایش کوه ها و
تبدیل آن ها به تپه های مختلف و بعد تبدیل تپه ها به زمین هموار طوری که
هیچ اثری از گذشته باقی نماند، از ویژگی کارهای اوست.

انتهای پیام / 117