طنز / اندر احوالات مسابقه ماهیگیری رؤسایی که بدون گرفتن حتی یک ماهی به اتمام رسید

رؤسایی ادارات حاجی آباد که از محیط کار و تلاش بسیار سختکوشانه خود خسته شده بودندی ، مسابقه ای ترتیب دادندی که کمی خسته خود را بیرون کنندی .

رؤسای این ادارات اینبار سنت شکنی کردندی و بر خلاف اینکه همیشه در شورای اداری دور هم جمع بودندی اینبار در حاشیه سد فرغوئیه نشستندی و قلابها را برای صید ماهی به درون آب بینداختندی.

ماهیان این سد در یک حرکتی خود جوش حتی ذره ای هم قلابهای گرانقدر این رؤسا را به جنبش و جوش وا نداشتندی و دریغ از حتی یک ماهی که طعمه این مسئولین محترم شوندندی.

مسئول برگزاری این مسابقه گفته : ماهی همه بهانه ای بودندی برای اینکه رؤسا جمع شدن دور از محیط اداری یادگرفتندی و به دور از هیا هوی شهرنشینی به طبیعت رو بیاورندی.

این مسابقه هیچ برنده ای نداشتندی و هیچ جایزه ای هم از طرف فرمانداری اهدا نشدندی. 

در آخر یاد یک ضرب المثل قدیمی افتادندی که می گفتندی : ” کارهر کس نیست خرمن کوفتن ، گاو نر می خواهندی و مرد کهن “

انتهای پیام / ک 110