دعوت بانوان هرمزگان به اردوی تیم ملی نجات غریق کشور 

به گزارش حکمی نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی ورزش استان
هرمزگان
بانوان
هرمزگان به اردوی تیم ملی نجات غریق کشور دعوت شدند حمیده سلطانی و مرضیه تندرو از
30 تیر در اردوی تیم ملی نجات غریق، مواد پرچم در سا حل و  
90 متر سرعت شرکت می کنند. این اردو برای اماده سازی
تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی آبان ماه استرالیا برگزار می شود
.