کارشناس علوم تربیتی هرمزگان: آموزش آموزه های دینی در کودکی، ثبات در ایمان در بزرگسالی را بهمراه دارد

علی مرادی عصر امروز (یکشنبه ) در دیدار با خبرنگار حکمی نیوز گفت : آموزش مسائل دینی و قرانی را باید از دوران کودکی شروع کرد تا در بزرگسالی ثبات در ایمان را به همراه داشته باشد.

به گزارش حکمی نیوز ، این کارشناس افزود : اگر آموزه های قرانی ودینی از بدوکودکی ودر جوانی در ذات وگوهر وجودی بچه ها قرار گیرد ،آنگونه تثبیت ونهادینه می شود که در گوشت وخون جوان آمیخته می گردد که به دنبال آن ثبات در دین وپایداری در ایمان را به دنبال دارد

وی اضافه کرد : راه های گسترش فرهنگ دینی ومعنویت در بین کودکان ونوجوانان وجوانان واهمیت نهادینه شدن فرهنگ قرانی در جامعه نیاز به تقویت زمینه های رشد دینی کودکان ونوجوانان بعنوان یک فرصت برای خانواده ها برای نهادینه نمودن نهال تربیت در بستان خانه ومدرسه است

علی مرادی در ادامه اظهار کرد : تربیت قرانی، بذر مرغوبی است که اگر در زمینی حاصلخیز کاشته شود ومورد رسیدگی وتوجه باغبانی حرفه ای قرار گیرد ،به موقع هرس شود واز علفهای هرز مصون بماند ،نهالی تنومند می شود که در بزرگسالی همچون درختی بارور به ثمر می نشیند.

مرادی اضافه کرد: بچه های ما تشنه ی معنویتند ودر پی آن راه هایی که خودشان را به آن برسانند ، به عنوان صراط هدایت بر می گزینند ودر پی آن می روند که ما از این عطش باید به عنوان یک فرصت استفاده نمائیم .

وی در ادامه چنین بیان کرد : راه اندازی تشکلهای مذهبی خود جوش مانند آنچه که به نام هیئت های کودکان ،نوجوانان وجوانان در خیابانها از دو سه روز به محرم شکل می گیرد وتوسط خود آن سازماندهی می شود ، نشان از گرایش آنان به مباحث دینی دارد ، یا حضور پر شور بچه های قد ونیم قد به همراه گروه همسالان خود در مراسم احیاء وشبهای قدر ماه مبارک رمضان همه بیانگر این است که فرزندان این مرز وبوم همواره دنبال معرفت وشناخت پروردگار وطی کردن مراحل ودرجات عالی هستند .