عکس/ شهید مدافع حرم بی ام دبلیو سوار! 

 

عکس/ شهید مدافع حرم بی ام دبلیو سوار!