منتشر شده در تاریخ: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
شناسه خبر: 320710
گروه :خبر
13940610000051_PhotoA

دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد و شهید بهشتی به عنوان پنج دانشگاه برتر تحت نظارت وزارت علوم در حوزه اثرگذاری فناورانه و نوآورانه معرفی شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: تبدیل علم به ثروت و قدرت با حفظ ارزش‌های اسلامی اساس سند سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری را تشکیل می‌دهد. یکی از ملزومات تحقق این اساس پیوند میان علم، فناوری و نوآوری است که نیازمند تولید علمی است که اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه داشته باشد.

وی افزود: از سال 1373 شمسی، دنیا با شتاب بیشتری بدنبال تولید چنین علمی است، بنابراین تاکید یک جانبه و صرف بر کمیت تولید علم بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد توسعه علمی باعث خواهد شد تا از مسیر تبدیل علم به ثروت و قدرت دور شویم.

دهقانی ادامه داد: تاکید یک جانبه بر کمیت، راهبردی اشتباه در تولید علم است و به تنهای به توسعه علمی منجر نخواهد شد. همچنین این امر مغایر سند سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. از سال گذشته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تمام اهتمام خود را در جهت تبیین ابعاد مختلف این سند بکار برد. مرجعیت و دیپلماسی علمی دو بعد دیگری هستند که همزمان با افزایش کمی تولید علم باید مورد توجه قرار گیرند. به علاوه دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در کنار توجه به افزایش کمیت تولید علم باید برای اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه آن نیز برنامه ریزی کنند.

دهقانی اظهار داشت: یکی از روش‌های مرسوم برای سنجش میزان اثرگذاری فنآورانه (Technological Impact)  و نوآورانه علم  (Innovational Impact)، الف) محاسبه میزان بکارگیری آن در تولیدات علمی بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع، ب) بکارگیری آن در تولید اختراعات یا نوآوری‌ها، ج) مشارکت دانشگاه و صنعت در پروژه‌های تحقیقاتی د) مشارکت با صنایع خارج از مرزهای ملی است.  بر اساس این چهار شاخص دانشگاه‌های کشور مورد رتبه بندی قرار گرفتند. در این رتبه بندی وزن این چهار شاخص به ترتیب 30، 30، 10 و 30 است.

به گفته وی، بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع مختلف در سطح بین‌المللی همانند دانشگاه‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از نتایج پژوهش‌های خود را در معتبرترین مجلات علمی بین المللی نمایه سازی می کنند. برای محاسبه مقدار این شاخص نمایه تامسون رویترز (آی.اس.آی) در فاصله سال‌های 2005 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفت که یک فاصله 10 ساله را شامل می گردد. تعداد استنادهای صورت گرفته توسط هر یک از این پژوهش ها به کمیت تولید علم دانشگاه‌های کشور مورد اندازه گیری قرار گرفت که در دنیا آن را تحت عنوان اثرگذاری فنآورانه علم می‌شناسند.

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام عنوان کرد: برای سنجش اثرگذاری نوآورانه علم میزان بکارگیری علم تولید شده در اختراعات ثبت شده بین المللی یو.اس. پتنت (US patent) شمارش شد. نظام ثبت اختراعات یو.اس. پتنت به همراه نظام اروپا  (European patent) و ژاپن (Japanese patent) از مهمترین نظام‌های بین المللی در این زمینه محسوب می‌شوند که از مقبولیت جهانی برخوردارند.

وی گفت: بخشی از نتایج پژوهشی که به صورت مقالات پژوهشی در سطح بین المللی منتشر می‌شوند ماحصل فعالیت‌های مشترک بین دانشگاه و صنعت هستند. مجلات بین المللی که نتایج این پژوهش‌ها را منتشر می‌کنند نشان می‌دهند که آیا این پژوهش‌ها نتیجه یک مشارکت درون مرزی هستند یا اینکه یک دانشگاه با جذب یک صنعت برون مرزی به انجام پژوهش پرداخته است. بنابراین در رتبه بندی صورت گرفته هر دو نوع همکاری مورد محاسبه قرار گرفت. باید در نظر داشت که انجام این دسته از پژوهش‌ها نیازمند وجود بخش‌های تحقیق و توسعه در بخش صنعت و همچنین قدرت دانشگاه در جذب صنایع است.

دهقانی عنوان کرد: بر همین اساس در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) رتبه‌های اول تا دهم را کسب کردند.

به گفته وی، در بین دانشگاه‌های جامع کشور به ترتیب دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رازی، دانشگاه تبریز،دانشگاه بو علی سینا، دانشگاه اصفهان و دانشگاه مازندران رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

دهقانی گفت: در بین دانشگاه‌های صنعتی به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه صنعتی شاهرود بیشترین اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه را کسب کردند.

وی ادامه داد: سهم هر یک از دانشگاه‌های کشور از کل کمیت تولید علم و استنادهای دریافت شده کشور متفاوت است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 2005 تا 2014 نه ممیز دو دهم درصد از کمیت علم کشور تولید کرده است و در همین فاصله زمانی 9.7 درصد از استنادهای کشور را دریافت کرده است.

سرپرست پایگاه‌ استنادی جهان اسلام گفت: همچنین میزان استنادهای دریافت شده از بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع و همچنین اختراعات ثبت شده در دانشگاه‌های مختلف با یکدیگر بنا بر نوع کمیت علمی که تولید می‌کنند متفاوت است بدین ترتیب در برخی دانشگاه ها علم تولید شده اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه بیشتری داشته است. به عنوان مثال 3.6 درصد از کل استنادهای دریافت شده توسط دانشگاه تهران از سوی بخش های تحقیق و توسعه صنایع صورت گرفته است و 0.2 درصد از استنادهای صورت گرفته از اختراعات ثبت شده توسط کشورهای مختلف دنیا در نظام ثبت اختراعات یو.اس. پتنت بوده است.

وی افزود: مقالات پژوهشی تمامی تولیدات علمی دانشگاه‌ها را تشکیل نمی‌دهند، اما آنچه امروزه در سطح کشور با عنوان کمیت تولید علم مرسوم شده عمدتا انتشار نتایج پژوهش‌ها در معتبرترین مجلات بین‌المللی را در بر می‌گیرد. با توجه به اهمیت این دسته از انتشارات نه فقط در سطح کشور بلکه در سطح بین المللی نیز این بخش از تولیدات علمی دانشگاه‌ها مورد تاکید بسیار زیادی قرار می‌گیرند.

دهقانی گفت: دانشگاه‌های مختلف با نسبت‌های مختلفی با بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع همکاری می‌کنند از همین رو سهم مقالات حاصل از مشارکت با یک بخش صنعتی از کل مقالات از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر فرق می‌کند. به عنوان مثال سهم مقالاتی که دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت صنایع در مجلات بین المللی منتشر کرده است 2.8 درصد از کل تولید علم این دانشگاه است و همچنین 0.5 درصد از کل کمیت تولید علم این دانشگاه با همکاری صنایعی از خارج از کشور صورت گرفته است.

وی افزود: هر چند کمیت تولید علم در طی سال‌های گذشته بیش از هر چیز به عنوان سنجه‌ای برای توسعه علمی مورد استفاده قرار گرفته است، اما دنیای علم بدنبال کمیتی علمی است که اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه نیز داشته باشد. این مسئله به روشنی در سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

دهقانی تاکید کرد: بر همین اساس تمایز بین علم کاربردی و علم بنیادی از طریق شمارش میزان بکارگیری آن در بخش های تحقیق و توسعه صنایع یا اختراعات ثبت شده از یک طرف و میزان استفاده از آن در محیط های غیر صنعتی مانند دانشگاه ها مشخص می گردد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدار است توانایی تشخیص بین علم کاربردی و علم بنیادی به منظور ایجاد تعادل در تولید علم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
طرح ابلاغ الکترونیکی قضایی در میناب اجرا می شود هیچ اقدامی برای مبارزه با قاچاق کلان انجام نشده/محدودیت های دولتی ضربه به معیشت مرزنشینان است اختلاس از صندوق فرهنگیان افکار عمومی را متشنج کرد/وزیر جدید آموزش و پرورش موضوع اختلاس را به طور دقیق بررسی کند جوانان لارک محروم از امکانات آموزشی و ورزشی/ بی توجهی مسئولان معیشت صیادان لارکی را به گل نشاند برپایی موکب قمر بنی هاشم(ع) هرمزگان با ظرفیت ۳۰۰۰نفری درکربلا تدوین سیاست های کلی توسعه دریایی کشور/صنعت گردشگری در جزیره هرمز ساماندهی می شود ثبت تردد ۳۶میلیون خودرو در جاده های هرمزگان/متوسط نرخ جریان ترافیک در راه‌ها ۱۸۷ وسیله نقلیه است ایجاد رشته های دانشگاهی منطبق با نیاز مناطق آزاد/فعالیت مناطق آزاد اختصاصی شود افزایش مناطق آزاد باید با تامل بیشتری صورت گیرد/ صنعت گردشگری نیازمند یارانه دولتی است امحاء ۵ میلیارد کالای قاچاق در قشم + تصاویر