منتشر شده در تاریخ: پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸
شناسه خبر: 339314
گروه :خبر
848258

بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی توافق با FATF برای اجرا قطعاً باید به تصویب مجلس سپس تایید شورای نگهبان برسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از راه دانا، پس از اصل 141 قانون اساسی اصل 77 و 125 که در ارتباط با عهدنامه ها، موافق نامه، قراردادها و مقاوله نامه های بین المللی می باشد بیشترین تفسیر و سوال را از سوی شورای نگهبان داشته است. اصل 77 می گوید: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد و همچنین اصل 125 نیز دارد که : امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

این مسئله که اصلی به این صراحت از قانون اساسی این تعداد سوال و استفساریه دارد به نقص و مشکل آن بر نمی گردد بلکه بیشتر به اهمیت موضوع و حساسیت مباحث و مصادیق آن مربوط است.

مراودات خارجی و تفاهم هایی که بین ارکان حکومت با خارج از کشور منعقد می شود چون با سرنوشت کشور و مردم در ارتباط است و بحث آبرو و وجه بین المللی نیز مطرح است از نظر قانون گذاران و مجریان همواره با اهمیت تلقی شده است، شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی در پاسخ های خود به سوالات مسئولین عموماً با قاطعیت و کمی سخت گیرانه دایره شمول این اصل را گسترده کرده به طوری که تقریباً در جواب همه سوالات موارد مورد بحث را شامل قانون دانسته و نیاز به تصویب مجلس را قطعی.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

برای مثال در نامه شماره 250/32851/ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1366 که به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده درباره اصل 77 قانون اساسی آمده است که:

شورای‌ محترم‌ نگهبان

لوایحی‌ در خصوص‌ الحاق ایران‌ به‌ سازمانها و مجامع‌ بین‌المللی‌ از قبیل‌ بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ در مجلس‌ مطرح‌ می‌شود در اینکه‌ این‌گونه‌ موارد از مصادیق‌ عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ مذکور در اصل‌ 77 می‌باشد یا نمی‌باشد بین‌ نمایندگان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ را در این‌ خصوص‌ بفرمائید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی _ اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

شورای محترم نگهبان نیز در نامه شماره شماره 12887 تاریخ‌ 29/10/1366 به دبیری آیت الله صافی گلپایگانی بوده است این گونه پاسخ داده است که:

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/32851/ د. هـ مورخ‌ 22/10/1366؛

موضوع‌ سوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌شود:

“با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر الحاقهای‌ مورد سئوال‌ علیه‌ طرفی‌ که‌ ملحق‌ می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسی‌ مرتب‌ می‌شود، در حکم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و باید به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد”.

باید گفت که زمانی دایره شمول و گستردگی یک توافق نامه بالا می رود که درباره آن قانون داخلی و موازی وجود داشته باشد و یا برخی از قوانین را تحت تاثیر قرار دهد که در این صورت مجلس با بررسی دقیق یا باید قوانین داخلی را اصلاح کند و یا توافق خارجی را رد نماید.

تاریخ مراودات بین المللی در طول عمر انقلاب اسلامی نشان می دهد که تمام تفاهم نامه ها و توافقات حتی جزئی ترین آنها مثلاً تفاهم نامه فرهنگی با یکی از کشور های آفریقایی نیز به مجلس فرستاده شده و روند رسیدگی و تصویب آن طی گشته است.

اوایل تیر ماه بود که خبر توافق اقتصادی بانک مرکزی ایران با کارگروه مالی که به اختصار FATF خوانده می شود منتشر شد و بر اساس آن باید در یک بازه 12 ماهه کلیه مراودات و مبادلات اقتصادی ایران توسط این کار گروه رصد شود تا آنها این اطمینان را که ایران از گروه های تروریستی حمایت نمی کند و پول شویی نیز در این کشور بوجود نمی آید را کسب کند.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

اگر این اطمینان حاصل شده آن زمان این کار گروه ایران را از لیست کشورهای نامطمئن خود خارج می کند و تجار و شرکت های بین المللی می توانند با ایران رابطه اقتصادی برقرار کنند.

درباره ابعاد این توافق و اثرات آن در مطالب دیگری بسیار سخن گفته شده و دیگر مجال طرح آنها نیست؛ اما در اینجا باید از جنبه و زاویه دیگری به موضوع توجه کرد.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

FATF یک نهاد بین المللی است که زیر نظر مستقیم آمریکا و قدرت های بین المللی اداره می شود که دشمنی ثابت شده ای با ایران و اسلام دارند و از این جهت باید به شدت جانب احتیاط را رعایت نمود.

قطعاً یک چنین توافقی دایره شمول گسترده ای دارد و می تواند بر زندگی تعداد بسیار زیادی از مردم کشور اثر گذارد، مراودات مالی تمام کشور رصد شده و درباره آن نظر داده شود و بر اساس این نظریه سرنوشت کشور و ملت رغم بخورد، و از جنبه دیگر این مسئله در زمره توافق های بین المللی نیز می باشد.

دقیقاً مانند برجام همان تشریفات و مراحل قانونی که برای تصویب و بررسی آن طی شد در این باره نیز باید همان گونه عمل شود.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

دولت بر اساس قانون اساسی و تفسیر دو اصل 77 و 125 می تواند چنین توافقی را ابتدا امضا کند اما حتماً برای اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و بعد از آن تایید شورای نگهبان است که ابتدای این مطلب به مفاد آن اشاره شد این مسئله مصداق اصل 77 قانون اساسی است.

و از سوی دیگر با توجه به سوال هاشمی رفسنجانی درباره پیوستن ایران به سازمان های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی در سال 66 و پاسخ صریح شورای نگهبان که آن را مصداق این اصل می داند، دیگر هیچ شک و شبه ای برای اینکه این توافق ذیل اصل 77 قانون اساسی خواهد بود وجود ندارد.

امروز وظیفه نمایندگان و مسئولین ملت است که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بررسی این مسئله را در مجلس شروع نمایند.

در نهایت باید نتیجه گرفت که توافق با کار گروه مالی FATF قطعاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا بتواند اجرا شود که لازمه این مهم اعلام علنی جزئیات و ابعاد آن است، پس دولت به زودی باید ضمن ارائه جزئیات توافق تشریفات قانونی را طی کند تا نمایندگان ملت درباره چنین توافقی نظر خود را ابراز و اعمال نمایند.

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
امام سجاد (ع)چراغ فروزان راه مردم است کودک کشی و نسل کوشی در یمن یک رخداد ظالمانه است دشمن در پی سلب معیار ما می توانیم از ملت ایران است/اقدامات انتظامی پلیسی باشد نه پلیس بازی خداشناسی راه دست یابی به کمال والای انسانیت است/صحیفه سجادیه رساله جامع برگرفته از وحی می باشد نیایش های امام سجاد(ع) وجدان انقلابی توده مردم را برانگیخت برگزاری ششمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)هرمزگان همزمان با ۱۲کشور جهان موج بیداری اسلامی در دنیا مرهون آرمان های امام راحل می باشد/انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی(عج) است همکاری مشترک ایران و هلند در زمینه توسعه بنادر و کشتیرانی/ مدیرکل بنادرهرمزگان:سهم ایران در صنعت بانکرینگ منطقه خلیج فارس افزایش می یابد گلابی ، فریب بخور ! شاهرگ اقتصاد کشور آبستن حوادث جاده ای/ خواب آلودگی رانندگان عامل اصلی تصادفات در هرمزگان