منتشر شده در تاریخ: دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰
شناسه خبر: 267250
گروه :خبر
IMG_9955

یکی از ملاک‌های اصلی ساخت بسیاری از پل های عابر پیاده به ویژه در شهرهای بزرگ کشور تنها ایجاد فضاهایی جهت تبلیغات شهری بوده و مطالعات علمی، مدون و همه جانبه نگری در زمینه مکان‌یابی آنها وجود ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ پل هوایی عابر پیاده با هدف ایمن بخشی به تردد شهروندان و کاهش خطر تصادف عابران با خودروهای عبوری طراحی و نصب می شود. تاریخچه توجه به پل های عابر پیاده در جهان به دوران تولید انبوه اتومبیل و حضور گسترده این وسیله نقلیه موتوری در سطح شهرها بر می‌گردد.

به دلیل گسترش تمرکز جمعیت در شهرها و رشد شتابان صنعتی شدن ، ازدحام فراوانی در فعالیت ها و اختلاط حرکت سواره و پیاده به ویژه در مراکز شهرهای بزرگ ایجاد شد و برنامه ریزان و مسوولان امور شهری را به چاره جویی جهت جداسازی مسیرهای عابران پیاده از اتومبیل ها وادار کرد و با احداث پل های عابر پیاده مکانیزه و زیرگذر های عابر پیاده باعث کاهش ترافیک موجود در خیابان ها ناشی از تردد شهروندان، تسهیل در عبور و مرور ایمن افراد می شود.

پل های هوایی و پل های عابر پیاده به دلیل اینکه درمعابر اصلی شهر و مکان های پرتردد نصب می گردد و توسط افراد مختلفی در سطح شهر دیده می شود ، اجاره بیلبورد و انجام تبلیغات محیطی تاُثیر به سزای در فروش کالا یا محصولات صاحب آگهی خواهد داشت.

تبلیغات بر روی پل های هوایی و پل عابر پیاده در هر شهری توسط شهرداری آن شهر انجام می شود و دلیل برعهده گرفتن پذیرش و بهره‌برداری از تبلیغات در سطح شهر و پل‌های هوایی بتواند موجبات درآمدزایی بیشتر و تامین اعتبارات مورد نیاز شهرداری را فراهم آورد.

میزان حجم تردد عابر و سواره رو رفوژ همچنین لحاظ کردن گذرگاه های خطرناک و سرعت بالای اتومبیل ها یکی مهمترین از دلایل احداث است.

احداث پل های عابر پیاده مکانیزه و زیرگذر های عابر پیاده؛ کاهش ترافیک موجود در خیابان ها ناشی از تردد شهروندان، تسهیل در عبور و مرور ایمن افراد و  تداخل عابر پیاده با وسایط نقلیه و زمان معطلی وسایط نقلیه کاهش می یابد.

همچنین به منظور جلوگیری از خطرات جانی و مالی و همچنین ارتقاء کیفیت بصری در فرمت مبلمان شهری و رفع تداخل عابرین پیاده مکانیزه و زیرگذر های عابرین و وسایل نقلیه و در نتیجه به صفر رسیدن تصادفات و افزایش ظرفیت سواره رو با حذف تداخل جریان عابرین از جمله این مزایا است.

درباره مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری در احداث پل‌های عابر پیاده مکانیزه در صورت عدم مجوز برای تبلیغات بر روی بدنه پل‌ها، بازگشت سود سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد واحدهای تجاری زیر پل تأمین می‌شود.

در حال حاضر، یکی از ملاک‌های اصلی ساخت بسیاری از پل های عابر پیاده به ویژه در شهرهای بزرگ کشور تنها ایجاد فضاهایی جهت تبلیغات شهری بوده و مطالعات علمی، مدون و همه جانبه نگری در زمینه مکان‌یابی آنها وجود ندارد.

درباره مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری در احداث پل‌های عابر پیاده مکانیزه در صورت عدم مجوز برای تبلیغات بر روی بدنه پل‌ها، بازگشت سود سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد واحدهای تجاری زیر پل تأمین می‌شود.

برخی از پل‌ها به دلیل نصب بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی امنیت خود را از دست داده‌​ و به آسایشگاهی برای کارتن‌خواب‌ها تبدیل شده است ، البته این ناامنی تنها به این موضوع خلاصه نمی‌شود و با محصورشدن پل‌ها، فضای مناسبی برای زورگیری و فروش موادمخدر در ساعات کم‌تردد فراهم شده است.

در حال حاضر  ، یکی از ملاک‌های اصلی ساخت بسیاری از پل های عابر پیاده به ویژه در شهرهای کشور تنها ایجاد فضاهایی جهت تبلیغات شهری بوده و مطالعات علمی، مدون و همه جانبه نگری در زمینه مکان‌یابی آنها وجود ندارد. این امر خود دلیلی شده تا برخی از “بزه” های اجتماعی متاسفانه گاهی بر روی این پل ها و در سایه برخی تابلوهای تبلیغاتی به راحتی اتفاق بیفتد.

عدم ساخت استاندارد و اصولی پل های عابر به منظور کاهش هزینه ساخت و در نظر نگرفتن رفاه و امنیت عابران از یک سو، و نادیده گرفتن مسائل پس از نصب پل از سوی دیگر سودجویان را برآن داشته تا به انحاء مختلف در این اماکن دست به اقدامات ناشایست بزنند. ذکر یکی از عوامل یاد شده کافی است تا هر شهروند آینده نگری در استفاده از پل های عابر پیاده حتی در بزرگراه ها دچار تردید شده و خطر عبور از عرض معبر را به جان خریدار باشد.

بی توجهی به محدودیت‌های کودکان، سالمندان و ناتوانان جسمی و حرکتی در اولویت بخشی به حرکت واره، عابران پیاده را به ارتفاع تبعید کرده و آنها را مجبور به تحمل برخی سختی‌ها می کند که به همین واسطه پل های عابر پیاده باید مجهز به پل های برقی و یا آسانسور جهت سهولت در استفاده باشند و یا حداقل از پله های استاندارد استفاده شود.تبدیل پل های عابرپیاده به فضای بی‌دفاع شهری به دلیل نصب و پوشیده شدن از تابلوهای تبلیغاتی که ترس و احساس ناامنی برای عابران پیاده تولید می کنند و بالقوه پذیرای آسیب های اجتماعی هستند. این امر باعث شده هر از چند گاهی اخباری مبنی برحوادث و زورگیری ها با استفاده از محیط مناسب سازی شده در پلهای عابر پیاده به گوش برسد. ترس ناشی از مشکلات و عواقب استفاده از پلهای عابر پیاده که از هر دوجهت توسط تابلوهای تبلیغاتی احاطه شده بسیاری از شهروندان بویژه زنان شهر ما را در معرض حوادث ناشی از رانندگی و عبور از عرض خیابان قرار داده امری که مسئولان شهری با صرف نظر از سود تبلیغاتی آن باید ازآن چشم پوشی کنند.

استفاده تبلیغاتی از پل های عابر پیاده چندی است نظرات را از وظیفه اصلی این سازه ها دور کرده است .

آمار تکان دهنده تصادفات و مرگ و میر در سرتاسر دنیا بیانگر نیاز توجه بیشتر به مقوله ایمنی وخصوصا ایمنی عابرین پیاده است. نباید به پدیده تصادفات به عنوان یک عامل طبیعی نگریسته شود واین تصور به وجود آید که نمی توان برای بهبود ایمنی کاری انجام داد و به عبارت دیگر، همواره بایداین جمله که تصادفات قابل پیشگیری هستند مد نظر قرار گرفته و طرح ها و برنامه ها بر اساس آن پیاده شوند .

امروزه با افزایش تولید وسایل نقلیه از یک طرف و افزایش جمعیت جوامع بشری از طرف دیگر، توجه کافی به بحث عابرین پیاده، بهخصوص از بعد ایمنی آن بسیار ضروری به نظرمیرسد. جنبه های اشاره شده در ادامه مطلب، ضرورت این توجه را نشان میدهد:

1. تمامی افراد در بخشی از سفرهای روزانه خود، عابر پیادهاند. هر سفری با پیادهروی آغاز و با آن روش نیز پایان مییابد. بهعنوان مثال این سفر ممکن است حرکت بهسوی ایستگاه اتوبوس یاحرکت از محل پارک خودرو به محل پارک باشد.
2. تنوع در عابرین پیاده از هر نظر قابلتوجه است. بهطور کلی رفتار عابرین پیاده با توجه به محدوده سنی، جنس، نوع منطقه محل سکونت، نوع و ضرورت سفر متفاوت است.

3. آسیب پذیری عابرین پیاده نسبت به دیگر کاربران راهها بسیار زیاد است. اکثر تصادفات با عابرین پیاده منجر به جراحات شدید و حتی مرگ آنها میشود.
4. آئین نامه ها و دستورالعملها معمولاً توجه کافی به مسئله عابرین پیاده ندارند. اغلب آئین نامه ها و دستورالعملها، ملاکهای طراحی تسهیلات را براساس مشخصات وسایلنقلیه استوار کردهاند و توجه کمتری به عابرین پیاده میکنند.
5. در سنین پائین، تنها روش عبورومرور پیادهروی است. بهعنوان مثال کودکان در رفت وآمد بهمدرسه اغلب به صورت پیاده حرکت میکنند.

گذرگاههای غیر همسطح عبور عابرین پیاده که به شکل پل عابر و یا زیرگذر طراحی میشوند، از تسهیلات تردد عابرین پیاده محسوب میشوند که به منظور تفکیک فیزیکی مسیرهای تردد عابرین و وسایل نقلیه در معابر با ویژگیهای عملکردی (حجم- سرعت) بالا احداث میگردند. میزان کارایی گذرگاههای غیرهمسطح عابر پیاده تابعی از نوع تجهیزات به کار رفته و نحوه نگهداری از آنها، سطح
امنیت تأمین شده، میزان سهولت دسترسی و تعداد استفادهکنندگان از این تسهیلات است. هزینههای
بالای احداث و ضرورتهای مربوط به هدایت عابرین پیاده و همچنین مسائل مربوط به منظر شهری،
از محدودیتهای اصلی احداث پل عابر پیاده – به عنوان یکی از المان های ترافیکی معابر شهری – به
شمار میروند.

با توجه به سلسله مراتب عملکردی معابر، چنانچه اولویت حرکت با وسایل نقلیه باشد لازم است محل گذر وسایل نقلیه عبوری و عابرین پیاده کاملاً مجزا باشد. در چنین شرایطی عموماً از پلهای روگذر و
یا زیرگذرها جهت عبور عرضی عابرین پیاده استفاده میگردد. در ادامه بحث با تمرکز بر پلهای روگذر عابر پیاده به بیان مزایا و معایب این نوع تسهیلات پرداخته میشود.
از مزایای پلهای عابر پیاده میتوان به تفکیک کامل حرکت عابر پیاده و وسایل نقلیه اشاره نمود. این امر باعث کاهش چشمگیر تصادفات بین عابر پیاده و سواره در صورت استفاده عابرین از پل میگردد.
عموماً از پلهای عابر پیاده بهمنظور تبلیغات نیز استفاده میگردد که میتواند برای ارگانهای ذیربط درآمدزا باشد. از طرف دیگر طراحی این سازهها نیز به نسبت ساده بوده و از لحاظ عملکردی نیزعملکرد روشن و مشخصی دارند.

تبلیغات بر روی پل های هوایی و پل عابر پیاده در هر شهری توسط شهرداری آن شهر انجام می شود و دلیل برعهده گرفتن پذیرش و بهره‌ برداری از تبلیغات در سطح شهر و پل‌های هوایی بتواند موجبات درآمدزایی بیشتر و تامین اعتبارات مورد نیاز شهرداری را فراهم آورد.
پل های هوایی و پل های عابر پیاده به دلیل اینکه درمعابر اصلی شهر و مکان های پرتردد نصب می گردد و توسط افراد مختلفی در سطح شهر دیده می شود ،اجاره بیلبورد و انجام تبلیغات محیطی تاُثیر به سزای در فروش کالا یا محصولات صاحب آگهی خواهد داشت.

ضعف های نصب پل های هوایی :

در حال حاضر، یکی از ملاک‌های اصلی ساخت بسیاری از پل های عابر پیاده به ویژه در شهرهای بزرگ کشور تنها ایجاد فضاهایی جهت تبلیغات شهری بوده و مطالعات علمی، مدون و همه جانبه نگری در زمینه مکان‌یابی آنها وجود ندارد.

درباره مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری در احداث پل‌های عابر پیاده مکانیزه در صورت عدم مجوز برای تبلیغات بر روی بدنه پل‌ها، بازگشت سود سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد واحدهای تجاری زیر پل تأمین می‌شود.

برخی از پل‌ها به دلیل نصب بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی امنیت خود را از دست داده‌ و به آسایشگاهی برای کارتن‌خواب‌ها تبدیل شده است ، البته این ناامنی تنها به این موضوع خلاصه نمی‌شود و با محصورشدن پل‌ها، فضای مناسبی برای زورگیری و فروش موادمخدر در ساعات کم‌تردد فراهم شده است.

در بندرعباس هم این معضل مدتهاست گریبان خیلی از جوانان را هم گرفته ، برای مثال پل عابر پیاده  چهارراه برق که سال هاست بنا شده حتی یک عابر پیاده هم از روی آن گذر نمی کند.

 

 

انتهای پیام/م

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
اختلاس از صندوق فرهنگیان افکار عمومی را متشنج کرد/وزیر جدید آموزش و پرورش موضوع اختلاس را به طور دقیق بررسی کند جوانان لارک محروم از امکانات آموزشی و ورزشی/ بی توجهی مسئولان معیشت صیادان لارکی را به گل نشاند برپایی موکب قمر بنی هاشم(ع) هرمزگان با ظرفیت ۳۰۰۰نفری درکربلا تدوین سیاست های کلی توسعه دریایی کشور/صنعت گردشگری در جزیره هرمز ساماندهی می شود ثبت تردد ۳۶میلیون خودرو در جاده های هرمزگان/متوسط نرخ جریان ترافیک در راه‌ها ۱۸۷ وسیله نقلیه است ایجاد رشته های دانشگاهی منطبق با نیاز مناطق آزاد/فعالیت مناطق آزاد اختصاصی شود افزایش مناطق آزاد باید با تامل بیشتری صورت گیرد/ صنعت گردشگری نیازمند یارانه دولتی است امحاء ۵ میلیارد کالای قاچاق در قشم + تصاویر تداوم برداشت آب از دشت میناب فاجعه انسانی به همراه دارد/ احیا دشت میناب نیاز جدی است دشمن بنیان خانواده و فرهنگ جامعه اسلامی را نشانه گرفته/مبارزه با مواد مخدر تکلیف شرعی دولت و ملت است