منتشر شده در تاریخ: دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷
شناسه خبر: 282301
گروه :خبر
8

وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ‌های متنوع ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﻧﻮاع ﮔﻞ در ﻓﺼﻞ زمستان ﻃﺮاوات و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ شهرستان پارسیان در فصل زمستان می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز، شهرستان پارسیان در ۴۲۰ کیلومتری غرب هرمزگان واقع شده است، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ شهرستان پارسیان در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ‌ﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت، ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و دﺷﺖ‌ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ، ﺟﻠﻮه‌ای وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ: ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻮ، ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﺮم، ﺑﻨﺪر ﺗﺒﻦ، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮدول، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﺳﺮﯾﺪون یا همان ﺳﯽ رودان، ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻤﺲ، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮓ آب دﺑﻪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺎرﯾﺎب و… ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک رﺷﺘﻪ ﮐﻮه‌های ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه زاﮔﺮس و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای درﺧﺸﺎن و زﯾﺒﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﻓﺎرس، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﺷﺖ ﻫﻤﻮار، ﺗﭙﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و وﺟﻮد ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ دارای ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺎﺳﻪ‌ای ﺑﺮای ﻣﺎهی‌گیری، دﻣﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ۶ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ‌های ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﻧﻮاع ﮔﻞ در ﻓﺼﻞ زمستان ﻃﺮاوات و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5

 single

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
تبلیغات
Untitled-1-Recovered123
  b000000451212   Untitled-1-Recovered123 225278698se01         225278698se01  
آغاز رزمایش پدافند غیرعامل در شرق هرمزگان برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل در میناب/ تصاویر برپایی موکب قمر بنی هاشم(ع) هرمزگان با ظرفیت ۳۰۰۰نفری درکربلا تدوین سیاست های کلی توسعه دریایی کشور/صنعت گردشگری در جزیره هرمز ساماندهی می شود ثبت تردد ۳۶میلیون خودرو در جاده های هرمزگان/متوسط نرخ جریان ترافیک در راه‌ها ۱۸۷ وسیله نقلیه است ایجاد رشته های دانشگاهی منطبق با نیاز مناطق آزاد/فعالیت مناطق آزاد اختصاصی شود افزایش مناطق آزاد باید با تامل بیشتری صورت گیرد/ صنعت گردشگری نیازمند یارانه دولتی است امحاء ۵ میلیارد کالای قاچاق در قشم + تصاویر تداوم برداشت آب از دشت میناب فاجعه انسانی به همراه دارد/ احیا دشت میناب نیاز جدی است دشمن بنیان خانواده و فرهنگ جامعه اسلامی را نشانه گرفته/مبارزه با مواد مخدر تکلیف شرعی دولت و ملت است