۳ واحد صنفی در شهر بندرکنگ پلمپ شد

مراد زرهی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان بندرلنگه در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: در راستای هدف سلامت شهروندان و جلوگیری از هر گونه تخلف و گران فروشی در شهرستان بندرلنگه؛ از ۳۰ واحد صنفی در شهر بندر کنگ بازدید مشترک به عمل آمد

معاون برنامه ریزی و و توسعه فرمانداری شهرستان بندرلنگه تصریح کرد: در این بازدید مشترک که توسط رئیس صنعت ، معدن و تجارت ، جمالی رئیس تعزیرات حکومتی ، رستمی پور اماکن عمومی ، بحرپیمااز امور صنفی و بازرسین ادارات صورت گرفت؛ تعداد ۸ واحد صنفی اخطار پلمپ و ۳ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی،عدم صدور فاکتور ودرج قیمت وگران فروشی پلمپ گردید.

زرهی در این بازدید با توجه به فرا رسیدن عید قربان و غدیر بر رعایت بهداشت ، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی توسط واحدهای صنفی و مردم تاکید نمود.