کوله نوشته های اربعین /تصاویر

کوله نوشته های زائران اربعین برگرفته از باورها و اعتقادات درونی افراد است که ولایت مداری و عشق به ائمه اطهار میان میلیون ها انسان را از گوشه و کنار دنیا بیان می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛خیل عظیم زائران اربعین در مسیر پیاده روی از نجف تا کربلا تصاویر ناب و صحنه های غیرقابل وصفی را رقم می زنند که در ذهن مخاطب ماندگار می شود در این بین کوله نوشته های زائران اربعین برگرفته از باورها و اعتقادات درونی افراد است که ولایت مداری و عشق به ائمه اطهار میان میلیون ها انسان را از گوشه و کنار دنیا بیان می کند.