کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند اقدامات فراگیر و جدی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: کاهش آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف نیازمند اقدامات فراگیر و جدی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با حضور معاون مرکز رصد اجتماعی کشور برگزار شد، با تبریک روز دانشجو، اظهار کرد: روز دانشجو، روز علم دانش، خلاقیت و ابتکار است و رمز موفقیت بسیاری از کشورهای توسعه یافته، توجه به علم و دانش است.

وی با گرامیداشت هفته افراد داراى معلولیت، افزود: هنرهای مختلف از جمله صنایع دستی تولیدی توسط افراد داراى معلولیت، نابینایان قاری قرآن و نابینان رتبه برتر کنکور و ورزشکار، نمونه های موفقیت افراد داراى معلولیت در بخش های مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با تاکید بر تغییر روش های کاهش آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف نیازمند اقدامات فراگیر و جدی است.

رئوفی در همین خصوص، افزود: وجود آمارهای دقیق در بخش آسیب های اجتماعی برنامه ریزی ها در این حوزه برای کاهش این آسیب ها را نتیجه بخش می کند و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند روش های علمی است.

رئوفی، تصریح کرد: جامعه با آسیب های جدید روبروست که باید برای کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید در جامعه، برنامه ریزی شود.