لزوم توجه به محصولات صادرات محور/اقتصاد مقاومتی؛ توجه بر درون زایی و برون گرایی اقتصاد/ سامانه های نوین آبیاری در 4 هزار هکتار از اراضی هرمزگان اجرایی شده است
+ پ -
لزوم توجه به محصولات صادرات محور/اقتصاد مقاومتی؛ توجه بر درون زایی و برون گرایی اقتصاد/ سامانه های نوین آبیاری در ۴ هزار هکتار از اراضی هرمزگان اجرایی شده است

مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: ما باید به دنبال محصولات صادرات محور باشیم و کالاهایی را تولید کنیم که به اقتصاد ملی ما کمک کند و اکر ما بخواهیم صرفا تولید و نیاز شخصی خودمان از طریق آن کالاها تامین کنیم دیگر نمی توانیم بگوییم این کالاهای ما مزیت صادرات به کشورهای دوردست دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل از پیارم ، مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: ما باید به دنبال محصولات صادرات محور باشیم و کالاهایی را تولید کنیم که به اقتصاد ملی ما کمک کند و اکر ما بخواهیم صرفا تولید و نیاز شخصی خودمان از طریق آن کالاها تامین کنیم دیگر نمی توانیم بگوییم این کالاهای ما مزیت صادرات به کشورهای دوردست دارد.

 

دکتر حیدری پور مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان در جلسه شورای اداری شهرستان حاجی آباد ضمن تبرک سال نو با اشاره به شعار سال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری شده ، اظهار کرد: اداره کشور با اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایطی که کشور ما دارد ضرورتش دو چندان است.

 

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی اتکا داشتن به اقتصاد نفت به تنهایی ما را به مشکل مواجه می کند ؛ تصریح کرد: در سال گذشته یکی از بدترین سال های اقتصادی ما تامین منابع و تجهیز منابع در حوز ها و بخش های مختلف ما بود و به طوری که در پایان سال برای تامین حقوق بازنشستگان با مشکل جدی داشتیم وابستگی به یک موضوع اقتصادی به نام انرژی نفت و گاز شرایطی که هستیم در آن قرار گرفتیم.

 

حیدری پور افزود: ما برای برون رفت از این شرایط به مولفه هایی که کشورهای پیشرفته توجه کنیم که مردمی کردن اقتصاد است و به طوری که در شرایط فعلی تقریبا اعلام می کنند که ۸۰ در صد اقتصاد کشور وابسته به دولت است و بنگاه های و شرکت ای دولتی اداره می کنند و اقتصاد شور را در شرایط خوشبینانه این است که بخش عمده ای از این ۸۰ درصد را مجدد برون سپاری کنیم و واگذار به بخش خصوصی و مردم کنیم تا بتوانیم از این شرایط بهره لازم را بگیریم.

 

وی یکی دیگر از شرایطی که در بحث ارکان اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه شود مردمی کردن ویژگی درون گرایی و برون گرایی اقتصادی دانست و گفت : ما در مزیت های نسبی مناطق مان بایستی یک بار دیگر تجدید نظر و باز مهندسی کنیم که آیا ما تمام توان مندی و ظرفیت های حوزه و ناحیه خودمان را شناختیم یا نه اگر این اقدام انجام شده است بایستی برای پیش برنده بودن این مزیت باز تلاش داشته باشیم در برون گرایی ما بایستی اصل رقابت به عنوان یکی از موضوعات اساسی مدنظر داشته باشیم .

 

وی با بیان اینکه در  این شرایط دانش بنیان بودن اقتصاد یکی از ارکان باز اقتصاد مقاومتی است ، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم به خوبی در این زمینه پردازش داشته باشیم  یعنی اینکه کارهایی که ما انجام می دهیم با دیدگاه علمی باشد  وقتی که تجربه و علم باهم تلفیق بشوند ظریب خطای ما  پایین می اید که در حوزه  وابسته به علم و دانش ما کمترین ظریب خطا را داشتیم و در شرایط فعلی ما باید به شرکت های دانش بنیان کمک کنیم و از دانش و کارافرینانی که در این حوزه ها کار می کنند برای پیش بردن در واقع امور خودمان استفاده کنیم.

 

مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان اضافه کرد: ما برای اقتصاد تاب آور یا اقتصاد مقاومتی نیاز به حوزه های کاری داریم که یکی از این حوزه ها باز فکر کردن به کارهایی که تا الان انجام دادیم به نظر می اید فرمایش مقام معظم رهبری در این مقطع فعلی که توجه جدی به اقتصاد است یکی از توفیقات خیلی خوب است که می توانیم بگوییم در زمانی که برجام به نتیجه رسیده و در این موقعیت پسابرجام ما دیگر دغدغه بحران هایی که در حوزه ای مختلف ازابتدای انقلاب داشتیم دیگر  نداشته باشیم.

 

وی اضافه کرد: جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد موسسه پژوهش ای برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت خون محوریت کار را بدست گرفته و براساس ضرورتهایی که احساس می شود در حوزه وظایف سازمانی و همچنین مباحثی که برای کشور مهم است اتخاذ  یک سیاست اصولی این بود که تدوین سند راهبردی و برنام های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داشته باشند.

 

حیدری پور ادغان کرد: اگر ما در مسائل اقتصادی وابستگی جدی به کشورهای خارجی نداشته باشیم تهدید امنیتی هم کمتر میشود بعد از این شرایطی که دولت در سال ۹۲ روی کار امد شرایط اقتصادی بدی داشتیم نیاز گندم ما ۱۴میلیون تن می باشد که ما در سال ۹۲ ، ۴میلیون تن ذخیر گندم داشتیم که ما مجبور به واردات ۷ میلیون تن واردات گندم شدیم .

 

وی با اشاره به تولید گندم سال ۹۳ و ۹۴ ، افزود: در سال زراعی ۹۳-۹۴ که مربوط  به بهارو تابستان ۹۴  می شود برداشت گندم  ما ۸ میلیون تن گندم برداشت کردیم و در حال حاضر  برای ۶ ماه ذخیره استراتژیک گندم داریم و ۳۵۰ هزار تن فقط شکر تولید شد و در همین برنامه ای که براساس ان سند راهبردی که موسسه پژوهش ها درواقع تدوین کرده بود برنامه ها به مرحله اجرا در می آید .

 

مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: در سطح ملی جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه های زیادی دارد در حوزه عملیات زیر بنایی برای اینکه بتوانیم شرایط اقتصاد مقاومتی را براساس یکی از مولفه های که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده و عمدتا اقتصاد دانان تعریف می کنند شاه بیت اقتصاد مقاومتی بهره وری است.

 

وی یکی از کلیدی ترین برنامه هایی جهاد کشاورزی در خصوص بهره وری در حوزه آب استفاده نامعقول از سفره های آب زیر زمینی در شرایط بعد ازانقلاب دانست و افزود:  ما تقریبا تاکنون بالای ۵۰ درصد از منابع ابی زیرزمینی مان را برداشت کردیم توسعه کمی چاه و شرایط استفاده و بهره وری از مسائل روز هم و همه موعد این است که ما میزان آب برداشت هایمان از سفره های زیر زمینی خیلی بیشتر از قبل از انقلاب بوده است.

 

حیدری پور با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۸۰هزار هکتار درسطح کشور سیستم های نوین ابیاری انجام شده است ، تصریح کرد: استان هرمزگان ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار اجرای سامانه های ابیاری نوین را داریم بارتبه نخست کشوری در سایت معاونت آب و خاک کشور اختصاص داده است.

 

مدیر کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مسیر را در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال کنیم باید هدف گذاری داشته باشیم ما بتوانیم ظرف مدت برنامه ششم تمام استان را مجهزبه سامانه های نوین ابیاری ازجمله ابیاری تحت فشار را داشته باشیم و از دهه ۷۰ این عملیات اجرا شده حدود ۷۶هزارهکتار از سطح۱۲۰هزارهکتاری که امکان اجرای سامانه های نوین وجود دارد.

 

وی گفت: ۱۶۳هزارهکتار اراضی زراعی و باغی درسطح استان داریم که با توجه به منابع آبی که داریم ۱۲۰هزارهکتار آن امکان پیاده سازی این عملیات است که با هدف گذاری ان شالله طی برنامه ششم این اقدام صورت گیرد.

 

 

حیدری پور بیان کرد: در حوزه گندم و محصولات زراعی هم در تولید و هم اینکه ما بتوانیم سطح زیر کشت را مهار کنیم که به سایر محصولات ازجمله کلزا یا همان دانه های روغنی که نیاز روز کشور است بپردازیم که باید طریق خوداتکایی به دانه های روغنی در این ۷ سال افزایش دهیم.

 

وی ادغان کرد: درحوزه گندم با تجربه مکانیزاسیون کشاورزی موفق به ۹۸۰هکتار از اراضی استان برای اولین بار مجهز به سامانه های نوین ابیاری کنیم  و این عملیات باعث می شود که تولید را در واحد سطح افزایش دهیم و هم میزان زیادی از آب مصرفی را ذخیره کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی استان در حوزه باغات به دنبال از بین بردن بافت های فرسوده  است ، افزود: در امسال ۱۴۰هزار هکتار در سطح کشور شده در حوزه میوه ای گرمسیری و چه نیمه گرمسیری درحوزه استان های سرد سیری  بافت فرسوده ایجاد شده است که ان اشاالله بتوانیم این برنامه عملیاتی این بافت های فرسوده را بازسازی با کمک باغداران بتوانیم بهره گیری از ارقام مثمر محصولات باغی بتوانیم گام موثری در اقتصاد برداریم.

 

وی از تامین جوجه یک روزه در آینده نه چندان دور  خبرداد و گفت : یکی از واحدهای شهرستان حاجی آباد امکان تامین ۶۰درصد جوجه استان را دارد و همچنین یکی از ظرفیت های خوب شهرستان حاجی آباد دام پروری است که ما باید از این ظرفیت بهره برداری مناسب داشته باشیم.

 

انتهای پیام/ی

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff