رئیس مرکز جهاد کشاورزی منطقه هشتبندی میناب افزود : به دلیل بارندگی های مناسب ،مشاوره کارشناسان به کشاورزان و بهره گیری از سیستم آبیاری نوین تولید امسال نسبت به سال قبل ۲۰درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرد :دروم و چمران ۲ از مهمترین ارقام کشت شده می باشند.

عباسی یاد آور شد : دهستان چراغ آباد  و  روستاهای هامین و توکهور از مناطق مهم کشت گندم در این منطقه هستند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۷۰۰هکتار حدود ۲۲۰هکتار به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند، اظهار داشت :سیستم آبیاری قطره ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب باعث افزایش تولید محصول و کاهش هزینه های کارگری شده است.

عباسی افزود : فصل برداشت از اواسط فرودین ماه آغاز وتا پایان خردادماه ادامه دارد.

انتهای پیام/م