پلیس افتخاری

به نام خدا
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان هرمزگان از بین جوانان مومن و متعهد واجد شرایط و آشنا با فضای مجازی پلیس افتخاری جذب می نماید.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس بندرعباس خیابان طلوع مراجعه یا با شماره ۳۲۱۸۲۹۲۱تماس حاصل فرمایید.