1

پاسخ مدیر گروه مستند بنیاد «روایت فتح» به اصغر فرهادی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛مدیر گروه مستند بنیاد «روایت فتح» به اظهارات اصغر فرهادی کارگردان برجسته اینچنین پاسخ می دهد: