وجود ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی در هرمزگان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ سيد امير اميري زاد، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان با بيان اينكه در استان هرمزگان 28 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب وجود دارد، اظهار كرد: از اين تعداد 26 شهرك و ناحيه صنعتي دولتي است و براي اولين بار در كشور دو شهرك صنعتي «خصوصي» موافقت اصولي خود را از شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان دريافت و ساخت و سازشان را شروع كرده اند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان تصریح کرد: از تعداد كل شهرك و نواحي صنعتي مصوب 22 شهرك صنعتي به بهره برداري رسيده كه 14 شهرك و هشت ناحيه صنعتي بوده است.

وي با بيان اينكه صنايع كوچك تعاريف مختلفي دارد خاطرنشان كرد: تعريفي كه بيشتر در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد براساس اشتغال و تعداد نفرات مشغول به كار واحد ها است؛ بين يك تا 9 نفر را صنايع خرد مي ناميم، بين 10 تا 49 نفر را صنايع كوچك و 50 تا 99 نفر را صنايع متوسط و بالاي آن را صنايع بزرگ مي ناميم اما در خارج از كشور اين تعريف تلفيقي از اشتغال ايجاد شده و حجم سرمايه گذاري انجام شده واحدهاي صنعتي است.

رئيس هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان با بيان اينكه ما در دو حوزه فعاليت مي كنيم، گفت: يكي از اين حوزه ها خدمات زير ساختي ماست كه شامل تامين امكانات زيربنايي براي احداث واحدهاي صنعتي مي باشد؛ دوم خدمت نرم افزاري حمايتي كه شامل چهار حوزه است و يكي از حوزه ها آموزش مي باشد.

وي با اشاره به خدمات آموزشي شركت شهرك هاي صنعتي استان تصريح كرد: به محض اينكه صنعتگران قرارداد سرمايه گذاري را با ما منعقد مي كنند آموزش هاي ما براي آنها شروع مي‌شود يعني اولين گام آموزش با محور كارآفريني شروع مي شود و سپس بعد از به بهره برداري رسيدن طرح، آموزش مهارتي حين كار پرسنل و آموزش مديريتي براي مديران واحدهاي صنعتي برگزار مي شود.

اميري زاد عنوان کرد:  در سال گذشته 59 دوره آموزشي را برگزار شد كه بيش از یک هزار و 700 نفر در اين دوره شركت كردند و سال جاری نيز برنامه داريم كه حدود 80 دوره آموزشي را برگزار كنيم و حداقلیک هزار و 600 نفر را آموزش دهيم.

وي با بيان اينكه در حوزه بازار، آسيب شناسي را از طريق مشاورين برنامه ريزي كرديم، اظهار كرد: براي اين كار گروهي از مشاورين، تحت عنوان مشاورين عارضه ياب را در نظر گرفتيم كه اين مشاوران در بنگاه هاي توليدي وضعيت را بررسي مي كنند و در حوزه هايي كه آن واحد هاي صنعتي ضعف دارند در جهت رفع مشكلات به آنها مشاوره و يك پلن اجرايي مي دهند كه در آن حوزه هايي كه مشكلي دارند آن پلن اجرايي باعث رفع مشكل و به حداكثر رساندن ظرفيت توليد آن واحد صنعتي بشود.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان افزود: اگر واحدهاي صنعتي در حوزه بازار مشكل داشته باشند ما براي آنها مشاور تخصصي حوزه بازار اختصاص مي دهيم.

وي با بيان اينكه براي حضور صنعتگران در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي برنامه ريزي كرده ايم كه بتوانند محصول خودشان را نمايش دهند و بازار هاي جديد را كسب كنند خاطرنشان كرد: سال گذشته  96 شركت در نمايشگاه داخلي و خارجي شركت كردند.

اميري زاد با بيان اينكه بخشي از هزينه هاي آموزش را ما تقبل مي كنيم، تصريح كرد: 50 درصد هزينه هاي شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي را ما تقبل مي كنيم و اين يك يارانه حمايتي است براي واحد ها كه امكان حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي را داشته باشند.

وي با بيان اينكه زير ساختي كه ما در شهرك ها ايجاد مي كنيم زير ساختي است كه با منابع عمومي دولت انجام مي شود، تشريح كرد: هزينه تمام شده زير ساخت ما خيلي بالاتر از هزينه واگذاري زمين ما هست.

رئيس هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان خاطر نشان کرد: در استان هرمزگان شركت شهرك هاي صنعتي بازوان وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه زير ساخت صنعتي است، دولت يك يارانه اي را در نظر گرفته كه هزينه آماده سازي زير ساخت ما را كمتر از نصف مي كند.

انتهای پیام/