واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب همه رشته‌های دانشگاه ‌آزاد/ استناد دانشگاه آزاد به قانونی که فقط برای بخشی جزئی بوده بدون وجاهت قانونی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس،  پس از انتشار مصاحبه‌ای با معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی و تأکید وی بر تصویب همه رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقل از نگاهداری معاون نظارت و راهبری مصوبات این شورا تأکید کرد که توسعه دانشگاه آزاد منوط به تأیید وزارتین علوم و بهداشت است و شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 74 نماینده‌ای برای کمیته رشته‌های دانشگاه آزاد معرفی نکرده است.

متعاقب گفت‌وگوی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی و استناد وی به مصوبه “انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت سه نفره تائید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی” ، بابک نگاهداری معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از سال 1374 تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده‌ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نحوه ورود به تعیین رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

وی افزود: بر اساس بند 17 مصوبه “بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی” مصوب سال 1377، خط مشی های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند 20 همان مصوبه تمام موضوعات مربوط به آموزش‌ دانشگاهی علی الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: علاوه بر این مطابق ماده 3 مصوبه “راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری” مصوب جلسه 605 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 8/3/1386، توسعه کمی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تأیید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.

نگاهداری گفت: پیرو همین رویکرد کلان نگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا ماده واحده “نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی” را در تاریخ 30 دی ماه 93 تصویب کرده که دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به اجرای این مصوبه است.

وی افزود: نهایتاً طبق تبصره یک ماده 12 ” اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی” هر نوع ایجاد رشته در این دانشگاه، با تأیید وزارتین علوم و بهداشت و وفق ماده 3 اساسنامه تعیین حدود فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین مزبور قابل پذیرش است.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بر خلاف این مصوبات روشن، اعلام کرده که هیئت سه نفره متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی مرجع تصمیم گیری در مورد گسترش و تاسیس رشته های تحصیلی در این دانشگاه است.

نگاهداری افزود: استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1367 در حالی که قانون مزبور صرفا مربوط به یک بخش جزیی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و طی دو دهه اخیر و بر اساس رویکردهای تغییر یافته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی موضوعیت خود را از دست داده، فاقد وجاهت قانونی است.

وی ادامه داد: این موضوع که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سال 1393در یک فهرست کلی مشتمل بر قوانین متعدد، قانون مصوب سال 1367 را نیز جزء قوانین منسوخ نشده به شمار آورده؛ صرفا به این معناست که این قانون بر اساس  قوانین مصوب خود مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و این سخن لزوما به معنای اعتبار فعلی آن نیست و ممکن است قوانین غیر منسوخ به  قوانین غیرمنسوخ متروک و بلاموضوع تبدیل شوند.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استناد دانشگاه آزاد اسلامی به مصوبه سال 74 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگی فرد مورد نظر بدون استعلام از این شورا مبنی بر این که آیا نمایندگی مزبور کماکان پس از گذشت 20 سال باقی است یا خیر، جای تعجب دارد.

وی افزود: عدم اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال های اخیر در انتخاب و معرفی نماینده خود در کمیته سه نفره مذکور، به طور روشن مبین عدم موضوعیت این نمایندگی به  علت مصوبات بعدی شورای عالی در سال‌های 77 و 85 و 89 و 93 است.