واکاوی علل نباریدن باران در سالهای اخیر
+ پ -
واکاوی علل نباریدن باران در سالهای اخیر

آیا تا کنون از خودتان پرسیده اید که چرادرایران به یک باره و ظرف مدت تنها ده سال بسیاری ازرودخانه ها،تالابها و دریاچه های ما خشک شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛به نقل از   پیارم حاجی آباد،‌چگونه زاینده رود، ارومیه، گاوخونی، پریشان، بختگان، حورالعظیم، هامون وصدها اکوسیستم دیگر از پهنه جغرافیایی ایران ناگهان ناپدید گشتند؟

اگر این پرسش را از یک استاد دانشگاه در رشته محیط زیست بپرسید بی درنگ خشکسالی وسد سازیهای اشتباه وچاههای غیر مجاز راعامل چنین وضعی میداند، زیرا نگاهش فراترازمعلومات دانشگاهی اش نیست اگرچه بی تردید سد سازیها و حفرچاههای عمیق هم سهمی درایجاد این وضع دارند.
امابه عنوان یک روزنامه نگارهمواره برایم این پرسش مطرح بوده که چرا سالهاست زمستانها بهارشده اند وزمین وآسمان ایران بابرف بیگانه شده است!
اگراین وضع درسراسر دنیاحاکم بود جای تعجب نداشت اما به گونه ای مشکوک این تغیرات تنها درپهنه ایران وپیرامون آن به چشم میخورد.
اگرگرمایش جهانی زمین عامل این فاجعه است چرا دراروپا وآمریکا شاهد فاجعه ای در این ابعاد نیستیم!
چراهنوز دردنیا زمستانهابرف میباردامادرایران باران هم نمیبارد.
پیش ازاین میدانستم که بااستفاده ازفناوریهای نوین میتوانندابرهارا بارورکرده وسبب بارش آنهاشوند.
ازخودم میپرسیدم که آیاعکس این موضوع نیزامکان پذیراست؟
یعنی ممکن است دشمنان ایران توانسته باشند در یک نبرد پنهان سبب ناباروری ابرها و گرمایش منطقه ای خاص از زمین شوند؟
تا اینکه در ۲۶بهمن ۹۳در روزنامه همشهری مقاله ای رادیدم که دقیقا وجود چنین فناوری ای را تائید میکرد.
شگفت آنکه مقاله ازقول گاردین نقل قول کرده وبه دست داشتن سی آی ای درتغیرات اقلیمی جهان اشاره داشت،
پس ازخواندن مقاله توقع داشتم واکنش محافل علمی نسبت به آن پیگیرانه باشد.
امامتاسفانه جامعه ماکه همواره به شنیدن وپذیرش خبرهای سطحی و روزمره عادت دارد اصلا نفهمید چه مطلب حیاتی ای گفته شده است.
روزنامه هاکه همیشه غرق درگیریهای حزبی وجناحی هستندازکناراین مطلب گذشتندودانشمندان ماهم که معلوماتشان محدودبه ترمهای دانشگاهی میباشدچون سوادفنی وسیاسی برای درک موضوع رانداشتندخودشان رابه نشنیدن زدندودرنهایت چون حرفی برای گفتن نداشتند این موضوع راشایعه ای بیش ندانستند.
حتما ساده لوحان توقع داشتندآنهایی که به چنین فناوریهای هولناکی دست یافته اندخودشان بیایندواعلام کنندکه نابودی دریاچه ها وبیابان شدن ایران ازجانب ماست!
حتی کسی به خودش زحمت نداددراینباره کوچکترین تحقیقی بکند ومتاسفانه از وکشاورزی نابودمیشودشهرهامملوازجمعیت غیرمولدومصرف کننده خواهدشدودولت ناچارخواهدبودبرای سیرکردن شکم این جمعیت گرسنه تمام ذخایرارزی خودرابه واردکردن موادکشاورزی ازخارج اختصاص دهدواین یعنی بربادرفتن استقلال مملکت وهمان خواست دشمنان ایران.
حتی ده هابمب هسته ای و جنگ کلاسیک نمیتواندچنین تخریبی برای کشور به بارآورد.
هموطن من!جنگ آب وهوایی حقیقت دارداین راخودخارجیهامیگویندجالب آنکه دنیابه ماهشدار میدهد اما خود ما انگارنه انگار.
کافیست تادرهمین اینترنت به پژوهشی درباره آن دست بزنیدتاازلابلای شایعات، حقایق هولناک آن رادریابید.
تحقیق کنید پروژه وسلاح هارپ که توسط آمریکاساخته شده است چیست وچگونه میتواندبطورهدفمندتنهابخشی اززمین رادچارخشکسالی نماید.
به جای آنکه خودتان را با جک سرگرم کنید سرتان را بلند کنید، ببینید دور وبرتان چه میگذرد آنها در حال کشتن شما وفرزندان شماهستند
وقتی آب نباشد شماخواهید مرد
آب حمام ودستشویی شماسرانجام روزی قطع خواهدشدآنگاه دیرخواهد بودتا بفهمید برسر شما چه آورده اند.
آنگاه دیگر فایده ای نخواهد داشت اگر بفهمی در زمستان چرا دیگر برفی نمیبارد و دربهار چرا بایدکولرهایتان را روشن کنید.
امیدوارم کمیسیون امنیت ملی مجلس متوجه مسئولیت حیاتی خودگشته ودراینباره گروهی رابرای تحقیق تشکیل دهد.
تنهاباگفتن این جمله که شایعه است مسئولیت ازگردن مسئولان محترم رفع نخواهدشد.
حتی اگریک درصداحتمال حقیقت دراینباره وجود داشته باشد وظیفه مسئولان این است که این یک درصدراجدی بگیرند و در اینباره تحقیق کنند.
بی آبی وزیر وگدانمیشناسدهمه ایرانیهاازنماینده مجلس گرفته تادکترو کارگر ورفتگردرخطرند.
منتظر روزی نمانیدکه وزیر امور خارجه مان برای مذاکره درباره رفع تحریم آب به ژنو برود.
باور کنید اگرجدی نگیرید آن روز دیر یا زود فراخواهد رسید،

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر اول خبر fff