هر کس میل به دنیا داشته باشد آخرت را از یاد می برد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ حجت الاسلام والمسلمين ماندگاري استاد حوزه و دانشگاه در نشستفاطمي،ولايتمداري و مقاومت علوي اظهار كرد: در ميان مسلمانان دونگاه را مورد بررسي قرار مي دهيم نگاه به دنيا و نگاه به آخرت ، عده ايهستند كه نماز ميخوانند و روزه ميگيرند و حج مي روند حافظ قرآنهستند اما ولي خدا را تنها مي گذارند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: عده اي نه تنها ولي خدا را تنها ميگذارند بلكه نسبت به جسارتهايي كه به بهترين انسان ها مي شود بيتفاوت مي شوند، نه تنها بي تفاوت مي شوند حتي به درجه اي مي رسند كه براي كشتن ولي خدا هم شريك مي شوند.

حجت الاسلام ماندگاري عنوان كرد: امروز دشمن به دنبال القاح چنين نگاهي در مسلمانان است، جبهه باطل هميشه دوست دارد مردمطرفدار باطل باشند اما موفق نمي شود، جبهه باطل مي گويد اگر طرفدار باطل نيستند طرفدار حق هم نباشند.

وي به آيات قرآن اشاره داشت و ادامه داد: در آيه ٢٠٠ و ٢٠١ سوره بقره مي فرمايد عده اي هستند كه مي گويند فقط خدا دنياي ما راتامين كند ما چيز ديگري نمي خواهيم و اما حاج قاسم مي گويد خدايا هر چه مي خواهي از ما بگير ولي ولايت فاطمه را از ما مگير.

استاد حوزه و دانشگاه تصريح كرد: عده اي هم دنيا و هم آخرت را مي خواهند در آيه ٢٠ سوره شورا و ٦٤ سوره عنكبوت خدايا ماحواسمان هست آخرت از دنيا مهمتر و اولويت دارد ، عده اي هم دنيايشان مثل ابو مهدي و حاج قاسم است ، آيه ٨٣ سوره قصص هر چهدر دنيا مي خواهيد بهم بدهيد ، ندهيد در عوض همه را در آخرت بهم بدهيد و آيه ١٧٠ سوره آل عمران ، شهداء در آخرت خوش ميگذرانند و عاقبتِ حاج قاسم آن نقاشي است كه در آغوش امام حسين (ع) كشيده شده است.

حاج آقا ماندگاري خاطر نشان كرد: در آيه ٢٦ و ٢٧ سوره ياسين خداوند از قول شهيد نقل مي كند اي كاش همه قوم و خويشان وهمسايگان مي دانستند كه چطوري خداوند از من پذيرايي مي كند.

وي در ادامه اظهار كرد: مسلمانان دو دسته اند عده اي دنيا را مهم مي دانند و همه چيز را در دنيا مي خواهند و عده اي هم اولويتشانآخرت است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: هر كس ميل به دنيا داشته باشد آخرت را از ياد مي برد، پيامبر به مسلمانان قرائت شبانه سوره واقعه راتوصيه مي كنند براي اينكه آخرت فراموش نشود.

حجت الاسلام ماندگاري ادامه داد: قيامت جدي است عده اي را بالا مي برد و عده اي را به زمين مي زند، هر كه دنيا برايش مهم باشددنيايش را مي سازد و عده اي هم مثل حاج قاسم هر چيزي دارد در اين دنيا مي بخشد و آخرتش را ميسازد.

وي تصريح كرد: هر كس دنيا برايش مهم باشد در اين دنيا بريز و بپاش مي كند و اين اسراف است و آن دسته كه آخرت برايشان مهماست در آخرت بريز و بپاش مي كند و اين شفاعت است.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان كرد: اگر حب دنيا در دل برود و دلمان را تسخير كند ، آخرت را از ياد خواهيم برد و هر كس كه دنيابرايش مهم شد از حقي بنام حق فاطمه زهرا دفاع نمي كند.

حاج آقا ماندگاري گفت: حب دنيا طبيعي است چون دنيا جلو چشم است و يك اتفاق مي تواند اين را جبران كند، اميرالمومنين (ع) اين راسفارش كردند و گفتند دو چيز را فراموش نكنيد يكي خدا را و ديگري مرگ را.

وي در ادامه افزود: اگر ياد مرگ در زندگي پرنگ شود سه اتفاق خوب رخ مي دهد: يك دل بستگي به دنيا كم مي شود و مي داند دنيا تماممي گردد،  دوم هركس كه ياد مرگ را زياد كند بار آخرت را بيشتر بر مي دارد و سوم اگر قائلي به آخرت اينجا تسويه حساب ارزان تر ازآخرت است.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان كرد: حب دنيا انسان را تنبل و بي تفاوت مي كند ، از جبهه فرار و در مقابل ولايت مي ايستد.