نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به کمپین هرمزگان بیدار است پیوستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛با اوج گرفتن مجدد بحث انتزاع قسمت هایی از شهرستان گاوبندی(پارسیان) و الحاق آن به استان فارس با هدف وصل شدن به خلیج فارس و در راستای اعتزاضات مردمی نسبت به این مصوبه،حاج احمد مرادی،حسین هاشمی تختی و محمد آشوری نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با حضور در گرهمایی نه به انتزاع گاوبندی و امضا طومار مردمی،به کمپین هرمزگان بیدار است پیوستند.

انتهای پیام/ی