ندای الهی العفو در آسمان هرمزگان طنین انداز شد

همزمان با شب بیست و یکم رمضان ندای الهی العفو در آسمان هرمزگان طنین انداز شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ همزمان با شب بیست و یکم رمضان ندای الهی العفو در آسمان هرمزگان طنین انداز شد.

میناب 

 

بندر خمیر 

رودان

حاجی آباد

 

کیش

بندرعباس

 

انتهای پیام/