نخستین همایش ملی “شهر و پیشرفت” برگزار می‌شود

بهادری از برگزاری نخستین همایش ملی “شهر و پیشرفت” در سه بخش عمومی، تخصصی و نمایشگاهی با حضور نخبگان،صاحب نظران،شهرداران و اعضا شوارها در ۱۸ و ۱۹ آذرماه سال جاری خبر داد.

حبیب بهادری دبیر نخستین همایش ملی شهر و پیشرفت در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ اظهار کرد؛ امروزه طبیعتا یک سری خرده مسائل جاری در همه شهرها وجود دارد که ممکن است به اقتضاء و ضرورت به آنها پرداخته شود، مانند پسماند،بافت فرسوده،محیط زیست،حمل ونقل و…

بهادری افزود: رویکرد اصلی در کنار این مباحث پرداختن به ادبیات انقلاب اسلامی در حوزه شهری و مدیریت شهری است تا آنجایی که در بضاعت باشد به تبین و ترویج این ادبیات می پردازیم.

وی ادامه داد: موضوعاتی همچون چگونگی مشارکت مردم در اداره شهر زمانی که شهرداری خود را متکفل یک سری خدمات عمومی می داند.

دبیر نخستین همایش ملی شهر و پیشرفت با تاکید بر اینکه مسئله هویت شهری چقدر برای مدیریت شهری مهم است، تصریح کرد: اگر یک شهر هویت نداشته باشد چه مسائلی پیش می آید و نقش مردم در کنار شهرداری برای حفظ این هویت چیست؟

بهادری با بیان اینکه ترجمه  و مفهوم عدالت در مدیریت شهری  با نگاه اَبر عدالت را در شهر چگونه پیگیری کنیم، بیان کرد:توجه به بوم،معنویت،اخلاق،سبک زندگی، این اَبر مفاهیم انقلاب اسلامی چگونه می‌خواهد خودش را در حوزه شهری نشان بدهد.

وی با بیان بیشتر اهداف این همایش ملی، ابراز کرد: ما در باشگاه شهر و پیشرفت همزمان به واسطه ورود نسل جدیدی در حوزه مدیریت شهری که قبلا به اصطلاح مرسوم شهرداری چی نبودند والان وارد این عرصه شدند این را یک فرصت و تهدید می دانیم.

دبیر نخستین همایش ملی شهر و پیشرفت گفت: تهدید از این جهت که این جمع بنام انقلاب اسلامی  دارد تمام می شود و فرصت از این جهت که می شود ادبیات و رویکرد انقلاب اسلامی را در حوزه مدیریت شهری پیش بُرد نگاه می‌کنیم.

بهادری خاطرنشان کرد: به همت جمعی از جوانان دغدغه مند در حوزه انقلاب اسلامی و مدیریت شهری و به دور از نگاه مرکزی و بانگاه واحد، اولین همایش ملی شهر و پیشرفت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ آذر ماه جهت تبادل نظر،گفتگو و تبین و ترویج حول این ادبیات  در سه بخش  عمومی،تخصصی و نمایشگاهی  با حضور نخبگان،صاحب نظران،شهرداران  و اعضا شوارها در  شهر تهران  برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/