تبلیغات تولید ایرانیتبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 288288
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۹| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

نتایج انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور/ اکثریت قاطع با لیست جامعتین+جدول

نتایج رسمی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کشور منتشر شد که در آن اعضای مورد حمایت جامعتین بیشترین رأی را بدست آورده‌اند.

نتایج انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور/ اکثریت قاطع با لیست جامعتین+جدول

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در تمامی استان‌های کشور در حالی برگزار شد که ۲ لیست اصلی شامل لیست جامعتین و لیست اعتدال وجود داشت که جامعتین نیز شامل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز بود که این دو جامعه تنها در ۸ مورد با یکدیگر اختلاف داشتند.

نتایج برگزیدگان انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور را در جدول زیر می‌خوانید.

افرادی که در هر ۲ لیست جامعتین و اعتدال بوده‌اند، با عنوان«مشترک» مشخص هستند.

برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان می‌توانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.

آذربایجان شرقیفارس
آذربایجان غربیقم
اردبیلقزوین
اصفهانکردستان
البرزکرمان
ایلامکرمانشاه
بوشهرکهگیلویه‌و بویراحمد
تهرانگلستان
چهارمحال و بختیاریگیلان
خراسان جنوبیلرستان
خراسان رضویمازندران
خراسان شمالیمرکزی
خوزستانهرمزگان
زنجانهمدان
سمنانیزد
سیستان و بلوچستان***


استان آذربایجان شرقی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمدتقیپورمحمدیسلطانعلیمشترک۵۷۰۴۴۵۵
محمدفیضی‌سرابیمحمدقلیجامعتین۴۱۵۰۴۱
محسنمجتهدشبستریکاظمجامعتین۷۴۳۸۱۱
علیملکوتیمسلممشترک۶۸۸۷۰۰
هاشمهاشم‌زادهقرباناعتدال۴۷۶۸۸۸

استان آذربایجان غربی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
عسکردیربازنوروزعلیجامعتین۳۹۷۱۹۰۳
جوادمجتهدشبستریمحسنمستقل۲۴۷۰۷۹
میرعلی‌اکبرقریشیمیرمحمدآقاجامعتین۸۲۱۵۰۹

استان اردبیل
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدحسنعاملی‌کلخورانسیدفیروزالدینمشترک۳۸۲۸۵۴۲
میرفخرالدینموسوی‌ننه‌کرانمیرمحمداعتدال۲۵۷۴۶۲

استان اصفهان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدیوسفطباطبایی‌نژادحاج‌میرزاعلیجامعتین۱۴۱۵۶۴۵
عبدالمحمودعبداللهیمحمدعلیجامعتین۴۹۱۹۷۴
مرتضیمقتداییآیت‌الله‌میرزامحمودجامعتین۸۲۵۳۷۱
سیدابوالحسنمهدویسیدبهاءالدینجامعتین۸۴۰۲۳۸
عبدالنبینمازیاحمدجامعتین۸۲۲۹۶۱

استان البرز
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
محسنکازرونعلیرضامشترک۲۸۲۸۵۶۲
سیدمحمدمهدیمیرباقریسیدحسنجامعتین۳۴۸۴۳۱

استان ایلام
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحسنسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضاجامعتین۱۳۶۹۱۹۱

استان بوشهر
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدهاشمحسینیسیدمحمدمشترک۳۷۴۱۳۷۱

استان تهران
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
محسناسماعیلیعزیزاللهاعتدال۱۴۲۲۹۳۵۱۶
محمدآقاامامیمیرزاابوترابمشترک۲۲۸۶۴۸۳
سیدهاشمبطحائیعباساعتدال۱۳۲۴۳۴۴
محمدعلیتسخیریعلی‌اکبراعتدال۱۴۴۲۲۲۴
احمدجنتیهاشمجامعتین۱۳۲۱۱۳۰
ابراهیمحاج‌امینی‌نجف‌آبادیحسینمشترک۱۹۰۴۵۲۴
قربانعلیدری‌نجف‌آبادیاسداللهمشترک۲۰۵۶۴۲۷
حسنروحانیاسداللهمشترک۲۲۳۸۱۶۶
محمدحسنزالیعبدالعلیاعتدال۱۳۵۴۷۵۶
نصرالهشاه‌آبادیمحمدعلیمستقل۱۴۴۵۱۴۲
سیدمحمودعلویسیدرضااعتدال۱۷۰۶۸۵۵
محسنقمیحسینمشترک۲۲۲۹۷۵۹
محمدمحمدی‌نیکاسمعیلمشترک۱۹۵۲۵۶۳
محمدعلیموحدی‌کرمانیحاج‌شیخ‌عباسمشترک۲۱۳۴۹۶۳
سیدابوالفضلمیرمحمدیسیدحسینمشترک۱۹۶۲۹۴۴
اکبرهاشمی‌بهرمانیعلیاعتدال و روحانیت۲۳۰۱۴۹۲

استان چهارمحال و بختیاری
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
علیرضااسلامیانعبدالحسینجامعتین۲۵۰۷۴۶۱

استان خراسان جنوبی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدابراهیمرییس‌الساداتیسیدجامعتین۳۲۵۰۷۷۱

استان خراسان رضوی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد‌کرسی
سیداحمدحسینی خراسانیمیرزاعربجامعتین۱۱۸۰۲۴۹۶
سیدمجتبیحسینیسیدجلیلجامعتین۸۹۷۰۲۸
حسنعالمیرجبعلیجامعتین۱۲۸۵۹۹۰
محمدهادیعبدخدائیغلامحسینجامعتین۸۷۳۱۴۳
سیداحمدعلم‌الهدیسیدعلیجامعتین۱۲۳۵۵۶۵
سیدمحمودهاشمی‌شاهرودیسیدمحمدعلیجامعتین۱۴۹۹۱۰۹

استان خراسان شمالی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
حبیب‌اللهمهمان‌نوازمرادعلیجامعتینراه‌یافته۱

استان خوزستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدعلیموسویسیدمحمدآقامشترکراه‌یافته۶
محسنحیدری‌آل‌کثیریعبیدجامعتینراه‌یافته
محمدحسیناحمدیعلی اصغراعتدالراه‌یافته
سیدعلیشفیعیسیدمحمدرضامشترکراه‌یافته
عبدالکریمفراحانیبلاسمجامعتینراه‌یافته
عباسکعبی‌نسبمحمدجامعتینراه‌یافته

استان زنجان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
محمدحاجی‌ابوالقاسم‌دولابیمحمودجامعتینراه‌یافته۱

استان سمنان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدشاهچراغآقاسیدحسنمشترک۲۲۴۲۱۵۱

استان سیستان و بلوچستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
علی‌احمدسلامیعلی‌محمدمستقل۷۳۲۲۸۹۲
عباسعلیسلیمانی‌اسبوکلاییعلیجانمشترک۴۱۷۸۶۷

استان فارس
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
اسداللهایمانیمحمدصادقجامعتینراه‌یافته۵
احمدبهشتیجانباباراه‌یافته
سیدعلی‌اصغردستغیبسیدعلی اکبرراه‌یافته
علیشیخ موحدمحمدعلی
غلامعلیصفائیعلی
علیعدالتابوطالب
سیدمحمدفقیهسیدهدایت‌الله
علی اکبرکلانتریغلامعباس

استان قزوین
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
علیاسلامیاحمدجامعتین۲۹۱۰۴۶۲
مجیدتلخابیغضنفراعتدال۲۰۹۷۳۹

استان قم
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمددانش‌زادهعباسمشترکراه‌یافته۱

استان کردستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدحسینی‌شاهرودی۱۳۳۳۷۶۲
فایقرستمیعبدالقادراعتدال۱۴۲۹۵۶

استان کرمان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمدبهرامی خوشکارحسینجامعتین۶۷۲۶۰۸۳
سیداحمدخاتمیسیدمهدیجامعتین۷۰۱۹۷۲
امان اللهعلی مرادیعبداللهجامعتین۵۵۹۶۵۶

استان کرمانشاه
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمودمحمدی عراقیجعفربهاالدینمشترک۲۷۰۹۰۴۲
اماننریمانینریماناعتدال۳۸۴۷۸۸

استان کهگیلویه و بویر احمد
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدشرف الدینملک حسینیسیدکرامت‌اللهمشترک۳۲۷۸۶۴۱

استان گلستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
عبدالهادیمرتضوی شاهرودیسیدمحمداعتدال و روحانیت۳۹۴۹۲۰۲
سیدکاظمنورمفیدیسیدمهدیاعتدال و روحانیت۵۱۴۵۷۲

استان گیلان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدپروائی ریکقلیمستقل۳۰۵۰۷۳۴
سیدعلیحسینی‌اشکوریسیدمحمداعتدال و روحانیت۳۵۴۹۱۸
رضارمضانیعباسمشترک۳۳۰۶۰۶
زین‌العابدینقربانیغلامحسنمشترک۳۳۱۲۸۳

استان لرستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدمبلغیماشاءاللهاعتدال و روحانیت۴۰۰۷۳۲۲
هاشمنیازیغلامرضاروحانیت۳۸۲۵۲۳

استان مازندران
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
صادقاردشیر لاریجانیهاشمجامعتین۶۸۲۸۱۷۴
سیدرحیمتوکلسیدتقیجامعتین۴۸۸۸۱۷
نوراللهطبرسیحسنمشترک۶۱۲۶۷۳
علیمعلمیغلامحسینجامعتین۵۵۶۷۵۰

استان مرکزی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدمحسنی گرکانیعلی اصغرجامعتنی۲۰۷۶۵۵۲
محسنمحمدی عراقیعطااللهجامعتین۲۴۲۱۴۶

استان هرمزگان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدروح‌اللهصدرالساداتیسیدمهدیمستقل۴۲۰۶۹۹۱

استان همدان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
غیاث الدینطه محمدیعباسعلیمشترک۳۱۹۶۵۶۲
سیدمصطفیموسوی فرازسیداکبرجامعتین۴۴۱۳۲۱

استان یزد
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
ابوالقاسموافیمحمودمشترک۳۲۸۲۰۶۱

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=288288
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,600 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

اقتصادی