تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

سیاسی
کد خبر : 441318
تاریخ انتشار:شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

میناب،میزبان هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)/ برگزاری ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ در میناب

ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎ حضور ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ معاونت فرهنگی حدیث حوزه علمیه قم به مناسبت هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در میناب ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ.

میناب،میزبان هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)/ برگزاری ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ در میناب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎ حضور ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ معاونت فرهنگی حدیث حوزه علمیه قم به مناسبت هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در میناب ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ.

ﺑرگزاری ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ در میناب

ﺑرگزاری ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎ حضور ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ معاونت فرهنگی حدیث حوزه علمیه قم ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ معاونت فرهنگی حدیث حوزه علمیه قم در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺟﺎﺩﻳﻪ و ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ اﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ(ع) ﭘﺮﺩاﺧﺖ و افزود: اﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ(ع) اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺭﻱ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻣﻌﺎﺭﻑ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩاﺷﺘﻦد.

معاونت فرهنگی حدیث حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ(ع) ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ اﺧﻼﻗﻲ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣﻌﻨﻮﻱ و ﺑﺼﻴﺮﺗﻲ ﺩاﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ شد ﺗﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺩﺭ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﻔﻘﺎﻥ اﻣﻮﻳﻪ ﻣﺴﻴﺮﺧﻮد ﺭا ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺷﺮﻳﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ ﭘﺮﺩاﺧﺖ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ اﺧﻼﻕ ﻣﺪاﺭﻱ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺮﺩ و اﻓﺰﻭﺩ: اﮔﺮ اﻧﺲ ﺑﺎ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ و ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.

وی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺩﻋﺎﻱ ۲۵ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ ﭘﺮﺩاخت و خاطر نشان کرد:ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﻋﺎﻱ ﭘﺮﻓﻴﺾ و ﺑﺮﻛﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺒﻚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﻋﺎ ﺑﺮاﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻄ اﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ(ع) ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮاﻱ ﺩﻋﺎ ﺑﺮاﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﺮﺩ و اﺯ ﺯﺑﺎﻥ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺭا ﺧﻮاﺳﺖ.

دیدار اعضاء دبیرخانه همایش سیدالساجدین روستای نصیرایی با خانواده شهید علی دوامی

در راستای برنامه دومین همایش علمی آموزشی سیدالساجدین، تعدادی از اعضاء این دبیرخانه با خانواده شهید علی دوامی دیدار کردند.

در این دیدار صمیمی اعضای دبیرخانه همایش با حضور در منزل پدر شهید داومی، با این خانواده دیدار کردند و در این نشست پدر شهید داومی به بیان خاطرات رزمنده شهید پرداخت و افزود: پسرمن در سن ۱۹ سالگی در منطقه عملیاتی ابوغریب به شهادت رسید.

 پدر شهید داومی بیان کرد: علی دوامی جوان با روحیات مذهبی بود که در حین خدمت سربازی به درخواست خود به مناطق جنگی اعزام و پس از گذراندن دوره های تخصصی به عنوان تخریب چی در مناطق جنگی مشغول به خدمت بود که در یکی از عملیات ها که برای ایجاد معبر مشغول بودند بر اثر انفجار “مین ضد نفر” به درجه شهادت نائل شدند.

دیدار اعضای دبیرخانه همایش علمی آموزشی سیدالساجدین با امام جمعه میناب

تعدادی از اعضاء دبیرخانه دومین همایش علمی آموزشی سیدالساجدین با امام جمعه محترم شهرستان میناب حجت الاسلام و المسلمین معتمدی فر دیدار کردند.

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭼﻤﻞ ﻧﮋاﺩ، مدیر ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺟﻌﻔﺮﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ(ع) روستای نصیرایی شهرستان میناب در این نشست به تشریح گزارشی از برگزاری نخستین همایش سیدالساجدین در شهرستان میناب پرداخت و افزود: این همایش از سلسله برنامه های جنبی کنگره بین المللی امام سجاد(ع) با هدف تبلیع و نشر معارف امام سجاد(ع) در سطح شهرستان میناب برگزار می شود.

مدیر ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺟﻌﻔﺮﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ(ع) روستای نصیرایی میناب اظهار کرد: دومین همایش در ۴ بخش ، آموزشی، نشست های علمی، بخش جنبی و مسابقات فرهنگی از روز سه شنبه ۱۸ مهر آغاز شده است.

حجت‌الاسلام و‌ المسلمین میرزا حسین معتمدی‌فر امام جمعه شهرستان میناب در ادامه این نشست به بیان مباحثی در زمینه قیام امام حسین (ع) پرداخت و افزود: عاشورا بزرگترین نماد دشمن ستیزی و مبارزه با استکبار است.

امام جمعه شهرستان میناب در ادامه به شخصیت والای امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت:امام حسین (ع) همام دارای والاترین ثروت انسانی بودند که همانا اصحاب مخلص آن بزگوار تا پای جان در کنار آن حضرت حضور داشتند.

معتمدی‌فر خاطر نشان کرد: برای نشر معارف اهل بیت (ع) به سه مقوله باید توجه جدی کرد و نخستین موضوعه ای  که باید مد نظر قرار داد بحث اذن شرعی در تبیین و تبلیغ معارف اسلام ناب محمدی است که امام حسین (ع) و سایر ائمه اطهار در این زمینه اذن از خداوند متعال داشتد.

وی، صبر و بردباری را دومین مقوله برای نشر معارف اهل بیت (ع) اشاره کرد و افزود: نشر معارف بدون داشتن صبر میسر نخواهد شد لذا امام سجاد (ع) نمونه حقیقی صبر و بردباری برای تبلیغ دین اسلام است و سومین موضوع هم جهاد و کوشش در راه رضای خداست که بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

امام جمعه میناب در ادامه ضمن تقدیر از کانون جعفرآل محمد روستای نصیرایی بابت قبول مسئولیت برگزاری همایش سیدالساجدین،افزود: این یک توفیق الهی است که شامل این جوانان شده است و این یک مسئولیت بسیار بزرگ است که به نوعی بر عهده گرفتید تا بتوانید شخصیت امام سجاد(ع)، اندیشه ها و معارف عمیق عرفانی آن بزرگوار را بیشتر و بهتر به مردم بشناسانید.

معتمدی‌فر برگزاری کارگاه های آموزشی صحیفه سجادیه را بسیار مهم برشمرد و گفت: باید با برنامه ریزی در طول سال یا حرکت ادامه دار باشد تا بتوان با یک هدف گذاری بلند مدت شاهد تاثیر گذاری این اندیشه ها در روح و جان مردم باشیم .

وی جهت بهتر برگزار شدن همایش پیشنهاد کرد که اکرام مسئولان، مهمانان و عزادارنی در مراسم شب شهادت امام سجاد(ع) حضور پیدا می کنند در اولویت باشد و همچنین مدیریت زمان همایش و تشویق دست اندرکاران و فعالان همایش هم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا باعث ایجاد انگیزه و تداوم فعالیت ها خواهد شد.

امام جمعه میناب خاطر نشان کرد: با داشتن نگاه راهبردی به این همایش و درگیر کردن نونهالان و نوجوانان با معارف اهل بیت (ع) جهت تاثیرگذار بودن در اقشار مختلف پیوسته و مداوم بودن همایش رکن اصلی خواهد بود.

انتهای پیام/ی

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=441318
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,222 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل