میزبانی مردمان بندر چارک و پارسیان از پرچم سبز رضوی از دریچه دوربین

کاروان خادمین حرم مطهر رضوی در بندرچارک و شهر پارسیان حضور پیدا کرده و برنامه‌های زیر سایه خورشید در این شهرها برگزار شد.


عکاس: محمد رسول مرادی