مکتب و تفکر شهید سلیمانی تضمین آزادگی ملت ها از بند استکبار جهانی

نامش را بسیار شنیده بودیم، مردی که در میدان رزم نامش لرزه بر اندام دشمنان می انداخت، اما باور نکرده بودیم که بودنش برای دشمنان وحشت آفرین است که به هر حربه ای برای از میان برداشتنش دست می زنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ مردی که نامش تحسین همگان را برانگیخته بود بدون اینکه بشناسیمش؛ برایمان ستودنی بود؛ انسانی که همه آمال و آرزوهایش را در نجات ملت های مظلوم از دست جنایتکاران و ظلمانی که سبک سرانه و بی هیچ قید و بندی نه تنها به دنبال آلوده کردن نام اسلام و مسلمانان بودند بلکه در لوای پرچم  اسلام و نام پیامبر(ص) شنیع ترین حرکات و زشت ترین و ظالمانه ترین رفتار را به ویژه نسبت به زنان وکودکان مرتکب شدند.

شهید حاج قاسم بدون اینکه بداند آرام آرام در قلب ها رسوخ کرده بود و برای مردم یک قهرمان و نامش آرامش بخش دل ها بود.

در میدان مبارزه مرد رزم بود و سیاست جنگ را بهتر از هر کس می شناخت، می دانست که دشمن در کجا لانه کرده است و چگونه باید خانه اش را بر سرش ویران کند. حضورش در میدان نبرد خواب و آرام از داعشیان و اربابانشان ربوده بود

برای دشمنان به ویژه استکبار جهانی، اسرائیل و دست پرورده هایشانن لشکری تک نفره بود که با هزار تدبیر و سیاست برای به شهادت رساندنش برنامه ریزی کرده و به هر دستاویزی چنگ انداخته بودند.

نه تنها در میدان رزم که در میان کاخ هایشان به دنبال راهی بودند که از سر راه بردارندش؛ اما تمامی تیرهایشان به سنگ می خورد تا به مکر و حیله عده ای را فریفتند و توانستند به مقصود پلید دست پیدا کنند.

اسطوره سازی در تاریخ همواره صورت گرفته و افرادی تلاش کرده اند تا با مهم جلوه دادن برخی از آن ها اسطوره بسازند اما اسطوره بودن و اسطوره شدن کار هر کسی نیست.

اینکه بدون تلاش برای خودنمایی به دور از ریا کاری و ظاهر فریبی بشود وارد دل ها شد بی اینکه خودت خبر نداشته باشی در میان مردم، مردمی با هزار رنگ و شکل، ایمان و اعتقاد، دانش و اندیشه، کودک و بزرگ به یک قهرمان، یک نجات دهنده و یک اسطوره بدل شوی یک هنر است.

حاج قاسم مردم را با دلش شناخت و مردم هم با جان و دل پذیرایش شدند؛ بی تملق و چاپلوسی، بی تکلف و خودنمایی، با مردم بود چون از مردم بود. از میان همین مردم برخاسته بود به همین دلیل خود را هیچگاه جدای از آنان تصور نکرد. با آنان زندگی کرد و با آنان روز و شب را به پایان برد؛ درد دل هایشان را شنید؛ با غم هایشان گریست و با شادیهایشان لبخند زند آنچنان که گویی همه از یک خانواده هستند.

مردمی بودن از سردارسلیمانی یک اسطوره جاودان ساخت؛حضور سردار سلیمانی درعرصه های مختلف ازجمله حوادثی مانند سیل و زلزله دربین مردم، وی را ازیک شخصیت ملی و نظامی به یک شخصیت ملی و اسطوره جاودان تبدیل کرد.

و همانگونه که با مردم مهربان بود در صحنه نبرد اشداءُ علی الفکار بود، با تاکتیک و تکنیک، دقیق و ریز بین، محکم و استوار، با صلابت و بدون هیچ ترس و واهمه، در برنامه ریزی جنگی بی نظیر بود و ترس در دل دشمنان می انداخت.

اهل رجزخوانی نبود و در لحظه برای مسائل و مشکلات راه‌حل ارائه می‌کرد و وارد عمل و میدان می‌شد.

دو سال از لحظه ای که دنیا چشم هایش را بست تا دشمن بتواند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به شهادت برساند گذشته است؛ اما هر روز بیشتر از روز پیش دنیا از این لحظه که چشمایش را بست پشیمان می شود و جای خالی حاج قاسم در جای جای جبهه های نبرد خود را نشان می دهد.

اگر چه هر قطره خون شهید حاج قاسم سلیمانی تبدیل به هزاران قطره شده و در رگ های جوانان غیور ایران زمین جاری است اما درد و رنج نبودنش آزارمان می دهد.

امید که مکتب، اندیشه و تفکر سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در میان مردم به ویژه جوان گسترده تر شود چرا که وجود این فرهنگ و تفکر تضمینی است برای ایستادگی در برابر استکبار و ظلم و جوری که دشمنان بر ملت مسلمان ایران و دیگر ملت های آزاده روا می دارند.

نویسنده: زیبا حسین زاده– فعال فرهنگی اجتماعی