مرگ خاموش آبزیان دریای عمان و خلیج فارس با کشتی‌های چینی با پرچم ایران / نامه اعتراض صیادان سیریکی به شیلات ایران + تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛به نقل از آذینی ، علیرغم کاهش ذخایر و بحرانی شدن وضعیت صید و اوضاع معیشتی صیادان ، هجوم کشتی های صیادی چینی با پرچم کشور عزیزمان ایران از طرف دیگر استان ها به صیدگاههای شهرستان های استان هرمزگان باعث نابودی ادوات صید و صیادی صیادان منطقه و نابودی ذخائر آبزیان شده است.

امروز در شهرستان سیریک شغل بسیاری از مردم ساحل نشین صید و صیادی است و جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر از راه صید و صیادی و صنایع وابسته به آن امرار و معاش می کنند و در حال حاضر چشم های گریان و  آینده شغلی بسیاری از خانواده ها در آستانه نابودی و بیکاری مفرد قرار گرفته و در صورت بی توجهی و ادامه این روند در آینده ای نزدیک به بحران و معضلی برای شهرستان و استان تبدیل خواهد شد.

در سال های اخیر کشتی های خارجی در آب های ساحلی دریای عمان و خلیج فارس بسیار زیادی شده و هم باعث نابودی و تخریب ذخائر آبزیان دریایی شده و هم  موجب نابودی ادوات صید و صیادی صیادان بومی شهرستان شده است.

متاسفانه روش صید این کشتی های خارجی که  به گفته سرنشینان و خدمه کشتی دارای مجوز از سازمان شیلات ایران هستند با روش صید ترال است که این روش موجب نابودی همه ذخائر آبزیان معقول و غیر معقول شده و دیگر هیچ نوع آبزی در این دریا نمی تواند یافت به طوری که با روش صید محاصره ای باعث از بین رفتن آبزیان ریز و درشت شده است.

هجوم کشتی های خارجی به دریای و آب های ساحلی و صید کردن خارج از صیدگاه‌ها با روش صید محاصره باعث تخریب کف دریا ، زیست گاهها و بستر زندگی ماهی ها شده  و برای دیگر صیادان منطقه  به جز ضرر ارمغان دیگری به همراه نداشته است.

روش صید تور ترال برای کشیده شدن در آب های میان سطحی ، عمیق و برکف دریا استفاده می شود که این عمل باعث آشفتگی  و بر هم خوردن توازن در زندگی دریایی شده و  هم اینک همه صیادان شاهد و ناظر کاهش چشمگیر ذخائر آبزیان دریایی شده است.

اگر چه امروز صید ترال به شدت در برخی کشورها کنترل می شود اما این روش صید هدف بسیاری از اعتراضات زیست محیطی است که نگرانی های زیست محیطی مرتبط با ترال به دو حوزه مربوط می شود ،استفاده بیش از حد از روش صید  ترال  و آسیب های فیزیکی که ترال به بستر دریا وارد می کند و صید غیر قانونی ترال که خارج از فصل در صیدگاههای شرق استان صورت می گیرد نسل آبزیان دریایی را به نابودی و مخاطره کشانده است.

با صید  بی رویه ترال  بوسیله صیادان غیر مجاز و غیر بومی سطح دریا کاملا از ذخائر آبزیانی همانند زمینی صاف نابود می شود که این وضعیت باعث خسارت ها و نگرانی هایی هم برای اقشار صیادان و غیر صیاد و ساحل نشینان شده است.

اکثر صیدهای تجاری که به وسیله تورهای ترال ماهی و میگو انجام می گیرد به طور ناخواسته مقداری زیادی از آبزیان که جنبه اقتصادی ندارند صید می شوند که معمولا به اینگونه صید ها صید ضمنی  یا صید غیر هدف می گویند  که متاسفانه بوسیله این کشتی ها  به شدت در حال انجام است.

صید ضمنی از دیر باز  فاقد ارزش بوده و تنها از  این راه مقداری بسیار ناچیز عاید صیاد می شود که وجود اینکه از صیادان  زیست گاههای دریایی را نابود می کند و تنها منبع درآمد مردم شهرستان های شرق استان و عوامل وابسته به آنان را نابود و دریا را از ذخائر و منابع دریایی خالی و نابود می کنند.

شهرستان سیریک دارای 120 کیلومتر مرز ساحلی و دریایی است که یکی از مهمترین مکان های تولید مثل  انواع آبزیان دریایی است و شغل اصلی مردم این شهرستان صید و صیادی است و از 43 هزار جمعیت این شهرستان بیش از 70 درصد مردم آن از راه  صید و صیادی امرار و معاش و زندگی می کنند.

شهرستان سیریک در فاصله 175 کیلومتری شرق مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/ش