مراسم شیرخوارگان حسینی در بندرعباس/ گزارش تصویری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ مراسم شیرخوارگان حسینی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ مراسم شیرخوارگان حسینی در بندرعباس برگزار شد.