کاهش ۹۵ درصدی بارندگی در سال جاری/ هرمزگان جزو سه استان خشک کشور است

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته حاکی از کاهش ۹۵ درصدی بارشها در استان است.

محمدرضا ایدون، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: بر اساس ایستگاه‌های شاخص متوسط بارندگی سالانه در استان هرمزگان در دوره ۵۰ ساله منتهی به شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۱۸۵٫۵۳ میلی‌متر است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در ادامه افزود: این رقم در سال آبی ۹۷-۹۶ برابر با ۶۴٫۷۲ میلی‌متر بوده که نسبت به متوسط درازمدت ۶۵ درصد و نسبت به سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۹۵ درصد کاهش داشته است.

ایدون اظهار کرد: میزان بارش‌های ثبت‌شده در مهرماه سال آبی جدید (۹۸-۹۷) به‌طور متوسط حدود هفت میلی‌متر گزارش‌ شده که بیشترین مقدار در ایستگاه‌های هرنگ با ۴۲ میلی‌متر، فین ۱۳ میلی‌متر ، رودان ۱۲٫۹،بستک ۱۰٫۷ و حاجی‌آباد ۹ میلی‌متر بوده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: بر اساس شاخص‌های خشک‌سالی سال آبی گذشته (۹۷-۹۶) استان هرمزگان بیشترین میزان خشک‌سالی را  طی سالهای اخیر داشته است.

ایدون اضافه کرد: آمار میزان بارندگی کشور نشان می‌دهد که استان هرمزگان جزو سه استان اول خشک کشور وهمچنین کم بارش ترین استان‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان بارندگی های استان در بخشهای  غرب وشمال غربی هرمزگان گزارش شده وسایر مناطق استان خصوصا مناطق شرقی و مرکزی استان فاقد بارش های مناسب بوده است.

انتهای پیام/