علامت سئوال های ذهن دانش آموزان با هجوم هجمه فرهنگی پاسخی روشن می طلبد

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد گفت: وسایل ارتباط جمعی و هجمه های فرهنگی دنیای امروزدانش آموزان را تهدید و رسالت مشاورین و پرسنل مدارس را دوچندان کرده است.
http://www.uploadax.com/images/30600091767940160032.png
به گزارش پايگاه خبري هرمز از حاجي آباد، مهدي سالاري با اشاره به اهمیت نقش مشاوره در مدارس اظهار كرد: وسایل ارتباط جمعی و هجمه های فرهنگی دنیای امروز کار و رسالت مشاورین و پرسنل مدارس را دو چندان کرده است.
وي در ادامه بيان كرد: کار مشاوره تخصصی است و همه همکاران فرهنگی شاغل در مدرسه باید بازوی توانمندی برای مشاورین باشند.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد افزود : تکنولوژی دنیای امروز دانش آموزان ما را با افکار، علامت سئوال فراوان و دیدگاههای متفاوتی روبرو ساخته است که اگر پاسخی قانع کننده برای انان نیابیم به بیراهه خواهند رفت.
سالاري خاطرنشان ساخت : بسیاری از مشکلات دانش آموزان ریشه در اعتقادات و دیدگاههای خانواده ها دارد لذا ارتباط تنگاتنگ با خانواده ها و ایجاد جوی مطمئن و قابل اعتماد یکی از رموز موفقیت در حیطه مشاوره می باشد.