عکس العمل قاطع سازمان منطقه آزاد کیش در برابر کلنگ زنی نمادین دانشگاه تهران در کیش

با گذشت بيش از چهارسال از واگذاري زمين به دانشگاه تهران، اين دانشگاه از ارائه برنامه زمان بندي ساخت دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري پرديس كيش امتناع مي كند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمز به نقل از کیش پرس، فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در آيين كلنگ زني دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري پرديس كيش، در برابر درخواست سازمان منطقه آزاد كيش مبني بر ارائه برنامه زمانبندي ساخت اين دانشكده، خودداري كرد و در اقدامي غيرقانوني، كلنگ ساخت زمين ياد شده را  پنج شنبه 16 آبان، چهار سال ديرتر از موعد مقرر به زمين زد.

مهندس علي اصغرمونسان رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش اين اقدام دانشگاه تهران را برخلاف قرارداد واگذاري زمين به اين دانشگاه دانست و افزود: بر اساس مفاد اين قرارداد كه در 30 آذر ماه 1388 منعقد شد سازمان منطقه آزاد كيش 90 (نود) هزار و 300 متر مربع زمين به صورت رايگان و با مهلت ساخت چهار سال به دانشگاه تهران واگذار كرد.

مونسان تاكيد كرد: دانشگاه تهران طبق اين قرارداد متعهد شده كه در مورخ 30 آذر 1392 عمليات ساخت دانشگاه را به پايان رسانده و آن را به بهره برداري رساند حال دانشگاه تهران در زماني كه بايد آماده بهره برداري از ساختمان باشد، تازه كلنگ ساخت را به زمين مي زند و در برابر درخواست اين سازمان مبني بر ارائه برنامه زمانبندي ساخت دانشكده مقاومت كرده و برنامه زمانبندي ساخت خود را ارائه نمي كند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اين كه برخوردهاي اينچنين و بي برنامگي در اجراي طرح هاي عمراني در دولت تدبير و اميد منسوخ شده است ادامه داد: از اين پس اجازه نخواهيم داد هيچ طرح عمراني بدون برنامه زمانبندي و استاندارد پيش برود.

گفتني است رئيس دانشگاه تهران در اقدامي غير قانوني و بر خلاف مفاد قرارداد، همزمان با تاريخ فسخ قرارداد، زمين دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري پرديس كيش اين دانشگاه را كلنگ زني كرد و گفت: 30 آذر ساختمان دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري پرديس كيش را تحويل خواهيم داد.

لازم به ذكر است دانشكده مورد اشاره مي بايست تا 43 روز ديگر در سه طبقه روي هم كف به متراژ نزديك به 9 هزار متر مربع ساخته شود درحالي كه امروز كلنگ آن به زمين خورد.