شرکت ها در صورت کوتاهی پرداخت حقوق کارگران به دستگاه قضایی معرفی می شوند

حسین زاده گفت: پیمانکاران می بایست توجیه شوند که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند در غیر اینصورت با آن ها برخورد قانونی شده و به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ ناصر علی حسین زاده در حاشیه دومین کمیته فرعی کمیسیون کارگری استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: نمایندگان و مسئولان دستگاه های اجرایی باید جهت پیگیری مطالبات و معوقات کارگران تلاش خود را مضاعف کنند تا در این حوزه مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: عدم پرداخت مطالبات کارگران و معوق ماندن حقوق آن ها موجب ایجاد مشکلات و تحمیل آسیب های فراوانی به آن ها می شود و دستگاه های اجرایی باید با نظارت بیشتر، مدیریت و تدبیر مشکلات حقوق کارگران را رفع و رجوع کنند.

رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بیان کرد: پیمانکاران بایست توجیه شوند که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند در غیر اینصورت با آن ها برخورد قانونی شده و به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی دقت نظر داشته باشند که در قراردادهای کارگری حتما یک نسخه از قرارداد در اختیار خود کارگران قرار گیرد چرا که عدم آگاهی آن ها از مفاد قرارداد موجب می شود حقوقشان تضعیف شود.

گفتنی است، دومین کمیته فرعی کمیسیون کارگری استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان هرمزگان برگزار شد و موضوع پرداخت حقوق کارگران و معوقات مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام