شبیخون فرهنگی، قاتل جوانان کشور

جامعه‌شناس هرمزگانی گفت: جنایت سبزوار نشان داد تهاجم و شبیخون فرهنگی ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای بی بند و بار فضای مجازی در جامعه امروزی بجای تبدیل خانواده به قطب اخلاق و معنویت بعضا دچار انحراف و گمراهی شده‌اند.

حسن ذاکری، جامعه شناس هرمزگان در گفتگو خبرنگار هرمز با اشاره به عوامل حادثه سبزوار اظهار‌کرد: حادثه سبزوارناشی از عوامل شیطانی ذیل پرچم زن زندگی آزادی بوده و در جامعه‌ای که هویت، حیا، عفت، عزت زن تحت تاثیر شعارهای شیطانی قرار گیرد با اهداف پلید می‌توان شاهد این اتفاقات بود در اصل شعار زن زندگی آزادی شعاری با محوریت زن هست منتهی قصد فعلی شعاردهندگان با مفهوم این شعار کاملا متناقض می‌باشد.

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی عنوان‌کرد: دشمن برای از بین بردن اسلام در ایران اسلامی تنها به این نتیجه رسیده‌است که اگر خانواده را هدف قرار دهد و بتواند رذایل اخلاقی را در خانواده ترویج نماید به اهداف خود خواهد رسید و جنایت سبزوار نشان داد تهاجم و شبیخون فرهنگی ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای بی بند و بار فضای مجازی در جامعه امروزی بجای تبدیل خانواده به قطب اخلاق و معنویت بعضا دچار انحراف و گمراهی شده‌اند.

ذاکری ادامه‌داد: اگر خانواده بجای انحراف خط و مشی اسلامی را در پیش می‌گرفت قطعا شاهد همچین قتل نفس انسان بی‌گناهی را نبودیم و چه بسا بخاطر همین انحرافات و رذایل اخلاقی متاثر در فضای فعلی چه جوان‌هایی را که از دست دادیم شهدای غیرت و امنیتی که خونشان را تقدیم کردند تا خانواده‌های دچار انحراف برگردند.

وی تصریح‌کرد: شهید الداغی کاری کرد کارستان به عنوان یک جوان ایرانی مفهوم آتش به اختیار را تعریف‌کرد در جایی که نیاز به حضور بود؛زمانی که خیلی از مردم رهگذر آن خیابان بی‌اعتنا به ناموس بودند مردانگی کرد و با تقدیم جان خود یکبار دیگر ایثار و گذشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت را به رخ کشید زمانی احساس تکلیف در میدان نبرد بود و امروز در کف خیابان و چه بسا که باید عرض‌کرد اگر نبود احساس تکلیف شهید الداغی و نبود آن اقدام بموقع معلوم نبود چه اتفاقی بر سر آن دختران آمده‌بود.

جامعه شناس هرمزگانی مطرح‌کرد: انسان ذاتا می‌خواهد دیده‌شود و در این راستا یکی با موفقیت در درس یکی در ورزش و… سعی دارند خود را نشان دهند؛ قطعا همان دختری هم کشف حجاب کرده عقده دیده شدن دارد، همان پسر قمه به دست می‌خواهد بگوید من هم هستم منو ببینید منتهی فرص است بین دیدن ها یکی برای دیده شدن با خدا معامله می کند و می شود شهید حججی و یکی دست به انحرافات شیطانی می‌زند و در این زمینه تقویت بنیه انسانی اعم از اخلاقی و معرفتی بسیار موثر است که قبل از جامعه بیرونی خانواده و مدرسه سازنده و شکل دهنده هویت و کرامت انسانی هستند.

ذاکری تاکید‌کرد: متاسفانه قوانین حاکم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر متناسب با اقدامات آمران نیست و اگر قانون خوب وضع شده‌باشد قاضی اقدام متناسب نمی‌نماید؛ وقتی مجرمی می‌تواند بسادگی از چنگال قانون بگریزد سودای جرم ستیزی خود را بیشتر می‌کند بعضا تنبیه‌های قانونی متناسب با نوع جرم نیست؛ اگر قانون برای کسی که امنیت اجتماعی را مختل کند بر فرض مثال حکم به محاربه می‌دهد و یا کمتر برای کسی که امنیت روحی و روانی جامعه را مختل می‌کند به چه اقدام مقتدرانه‌ای دست خواهد زد.

وی افزود: بیش از یک ماه از فرمان شرعی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) درباره همین مسائل کشور می‌گذرد چه اقدامی در این راستای بر چیده شدن وضع موجود شده‌است؟ نمی گویم نشده بلکه کم هست در مقابل توطئه ها.

جامعه شناس هرمزگانی با بیان اینکه به نظر من بعضا سلبریتی‌ها به عنوان سربازان چکمه پوش دشمن عمل می‌کنند، گفت: آنجایی که اصلا نه سواد و نه مسئله مربوط به آنهاست دخالت می‌کنند وقتی می‌گویم سواد یعنی نمی‌دانند که زن با زن فرق ندارد دختری به علت مشکلات جسمانی در فراجا جان خود را از دست می‌دهد این سرابازان جان بر کف دشمن می‌دانند و در مقابل زنی همراه با شوهرش زیر تیرباران وحوشی قرار می‌گیرد که نمی‌خواهند امنیت در سیستان و بلوچستان باشد و این زن را غرق در خونش می‌کنند و اینجا سکوت خفت بارشان نشان از بی سوادی آنها را به عالم و آدم اثبات می‌کند.

ذاکری افزود: در مقابل همین دخترانی که طعمه شهوترانان در سبزوار قرار گرفتند متأسفانه باید گفت شیوه و نحوه پوشش شان بر گرفته از تاثیر همین به ظاهر سلبریتی‌ها بود ولی لب باز نمی‌کنند چون می‌دانند نان به نرخ روز خوردن در دفاع از مظلوم و دفاع از حق نیست.

وی عنوان‌کرد: اقدام به موقع قانونی متناسب با آنچه اسلام وضع کرده باعث می‌شود سایر وحوش حساب کار خود را داشته‌باشند چه بسا که عدم اقدام به موقع در وضع موجود این ماه‌ها باعث تشدید فضا گردید اقدام بموقع مهم است همچون اقدام شهید الداغی.

جامعه شناس هرمزگانی خاطرنشان‌کرد: قطعا حادثه سبزوار ناشی از اغتشاشات سال گذشته است و دامن زدن عده ای به ظاهر سلبریتی و عده ای به ظاهر عالم دین.

انتهای‌پیام/