سازمان تبلیغات اسلامی از مجموعه‌های مردمی و انقلابی حمایت می کند

زندوی گفت: در حوزه رسانه، سازمان به دنبال تصدی‌گری نیست، بلکه به دنبال حمایت از مجموعه‌های مردمی و انقلابی است به شکلی که این مجموعه‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و امنیت کاری و اقتصادی خود را تأمین کنند.

عبدالرزاق زندوی مسئول کمیته رسانه و اطلاع رسانی تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هرمز در خصوص بررسی نقش رسانه و شبکه‌های انقلابی در مبارزه با استکبار اظهار کرد: موضوع رسانه از جمله موضوعات مهم و زیربنایی محسوب می شود که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت پرداخته شده است.

وی افزود: وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع رسانی تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است.

زندوی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم استکبار در جنگ نرم فضای مجازی است و امروز شاهد تحولات بزرگی در عرصه این فضا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

وی اضافه کرد: در جامعۀ امروز نیز تمامی قدرتها می دانند که بدون حمایت افکار عمومی؛ چه از راه نیرنگ و فریب و چه از راه استدلال و توضیح و اقناع کردن و چه از راه خدمت واقعی و حقیقی یا ترکیبی از همۀ اینها هیچ اقدام مؤثری در سطح جامعه خودی یا جهانی صورت نمی پذیرد یا امکان تداوم ندارد. این است که دولت ها و دولتمردان و احزاب و غیره سعی دارند به هر نحو ممکن افکار عمومی را با خود همراه سازند و طبعا عاقل ترین آنها اشخاصی هستند که از راه های درست نظرسنجی و نظرخواهی و آمارگیری، وضعیت افکار عمومی را برآورد می کنند و خلاصه بیگدار به آب نمی زنند.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع رسانی تبلیغات اسلامی هرمزگان ابراز داشت: به راحتی می توان مقبولیت قوانین، مصوبات، مدیران یا برنامه ها و نیازهای مردمی را بدست آورد و آن را سرلوحه تدبیر و اقدام قرار داد. در زمان ما به علت پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی، توسعۀ شهرنشینی و تراکم جمعیت انبوه در شهرها و ابرشهرها، گسترش سوادآموزی، جهانی شدن ارتباطات و انفجار اطلاعات و نیاز روزافزون به آگاهی اجتماعی، رسانه ها عموماً در شکل دادن افکار عمومی تأثیر انکارناپذیر دارند.

زندوی افزود: رسانه ها می توانند با تأکید و برجستگی انتخابی خود بر ارزشها، هنجارها و رویدادهای گوناگون به شکل گیری ادراکات ما از محیط کمک کنند.

وی اذعان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد جدید خود دراستفاده و به‌ کارگیری از مجموعه‌ ای از عوامل مؤثر در حوزه فرهنگ‌ سازی، اعم از رسانه، تبلیغ، آموزش و همچنین اعمال قوانین مصوّب در انجام فعالیت‌های فرهنگی موفق بوده است.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع رسانی تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: در حوزه رسانه، سازمان به دنبال تصدی‌گری نیست، بلکه به دنبال حمایت از مجموعه‌های مردمی و انقلابی است به شکلی که این مجموعه‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و امنیت کاری و اقتصادی خود را تأمین کنند.

انتهای پیام/