رکورد آتش زدن پرچم اسرائیل در روز قدس امسال شکسته شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛رکورد آتش زدن پرچم اسرائیل در روز قدس امسال شکسته شد مردم ایران در ۵۰۰ شهرستان کشور و همزمان با سخنرانی روز قدس مقام معظم رهبری نشان رژیم کودک کش صهیونیستی را سوزاندند.  

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛رکورد آتش زدن پرچم اسرائیل در روز قدس امسال شکسته شد

مردم ایران در ۵۰۰ شهرستان کشور و همزمان با سخنرانی روز قدس مقام معظم رهبری نشان رژیم کودک کش صهیونیستی را سوزاندند.