رکود نرخ بیکاری را افزایش داد/ جزئیات وضعیت اشتغال در تابستان ۹۴+ جدول نرخ بیکاری ۳۲ استان
+ پ -
رکود نرخ بیکاری را افزایش داد/ جزئیات وضعیت اشتغال در تابستان ۹۴+ جدول نرخ بیکاری ۳۲ استان

بازگشت اقتصاد ایران به رکود موجب شد نرخ بیکاری در تابستان امسال با ۱٫۴ درصد افزایش به ۱۰٫۹ درصد برسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۴ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری با ۱٫۴درصد افزایش در این فصل ۱۰٫۹ رسیده است.

جزئیات این گزارش آماری بیکاری ۳۲ استان کشور منتشر شده است.

بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهار محال و بختیاری ۱۶ درصد و استان کرمانشاه با ۱۵٫۲ درصد است

استان‌ کرمان با ۶٫۵ درصد نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است. همچنین استان‌های آذربایجان شرقی با ۶٫۶ درصد، مرکزی ۷٫۴ درصد، خراسان جنوبی ۷٫۲ درصد، همدان ۸ درصد، سمنان ۸٫۳ درصد، زنجان ۸٫۶ درصد، بوشهر ۸٫۸ درصد، تهران ۹٫۲ درصد و کردستان ۹٫۴ درصد کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارا هستند.

استان نرخ مشارکت در تابستان ۹۴ نرخ بیکاری در تابستان ۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی بهار ۹۴ نرخ بیکاری در تابستان ۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ۹۴ نرخ بیکاری در تابستان ۹۳
کل کشور ۳۸٫۹ ۱۰٫۹ ۳۸ ۱۰٫۸ ۳۷٫۲ ۹٫۵
آذربایجان شرقی ۳۹٫۹ ۶٫۶ ۴۰٫۲ ۷٫۷ ۴۲٫۳ ۶٫۵
آذربایجان غربی ۴۲٫۸ ۱۱ ۴۰٫۷ ۱۰٫۷ ۴۰٫۴ ۷٫۷
اردبیل ۴۳٫۱ ۱۱٫۶ ۴۳٫۶ ۱۰٫۵ ۴۳٫۵ ۱۱٫۶
اصفهان ۴۱٫۷ ۱۳٫۳ ۴۱٫۱ ۱۳٫۶ ۴۰٫۸ ۱۳٫۶
البرز ۳۸٫۲ ۱۲٫۵ ۳۷٫۵ ۱۵٫۸ ۳۶٫۴ ۱۲٫۷
ایلام ۳۵٫۱ ۱۲٫۶ ۳۷٫۳ ۱۲٫۲ ۳۴٫۹ ۱۴
بوشهر ۳۴٫۷ ۸٫۸ ۳۷٫۳ ۹٫۶ ۳۶٫۴ ۸٫۹
تهران ۳۷٫۷ ۹٫۲ ۳۶٫۲ ۷٫۴ ۳۴٫۶ ۵٫۱
چهارمحال و بختیاری ۳۷٫۷ ۱۶ ۳۶ ۱۳٫۸ ۳۷٫۵ ۱۴
خراسان جنوبی ۳۷٫۵ ۷٫۲ ۳۵٫۸ ۹٫۱ ۳۵٫۸ ۷٫۵
خراسان رضوی ۴۰٫۶ ۱۴٫۲ ۴۰٫۱ ۱۴٫۶ ۳۹٫۲ ۹٫۲
خراسان شمالی ۴۳٫۶ ۱۱٫۱ ۴۱٫۹ ۹٫۵ ۳۹٫۳ ۱۶٫۲
خوزستان ۳۷٫۲ ۱۰٫۷ ۳۷٫۷ ۱۲ ۳۳٫۹ ۸
زنجان ۴۲٫۴ ۸٫۶ ۳۸٫۵ ۸٫۵ ۴۱٫۵ ۷٫۸
سمنان ۳۹٫۵ ۸٫۳ ۳۹٫۷ ۱۰٫۷ ۴۰٫۳ ۹٫۶
سیستان و بلوچستان ۲۹٫۵ ۱۱٫۸ ۲۹٫۷ ۱۲٫۵ ۲۸٫۶ ۱۰٫۸
فارس ۳۸ ۱۱٫۲ ۳۷٫۷ ۱۲٫۶ ۳۶٫۳ ۱۱٫۵
قزوین ۴۱٫۳ ۱۲٫۴ ۴۰٫۳ ۱۱٫۹ ۴۰٫۳ ۹٫۷
قم ۳۶ ۱۲ ۳۲٫۶ ۹٫۹ ۳۳٫۸ ۱۰٫۵
کردستان ۳۹٫۸ ۹٫۴ ۴۰٫۷ ۹٫۸ ۳۸٫۶ ۸٫۷
کرمان ۳۶٫۱ ۶٫۵ ۳۲٫۱ ۵٫۹ ۳۲ ۶٫۳
کرمانشاه ۴۰٫۴ ۱۵٫۲ ۳۹٫۶ ۱۳٫۷ ۳۹ ۱۳٫۴
کهگیلویه و بویر احمد ۳۲٫۵ ۱۳٫۹ ۳۳٫۲ ۱۶ ۲۹٫۷ ۱۶
گلستان ۳۸٫۶ ۱۰٫۱ ۳۸٫۸ ۱۲٫۷ ۳۶٫۱ ۱۰٫۷
گیلان ۴۴٫۲ ۱۱٫۲ ۴۲ ۱۰ ۴۱٫۶ ۱۳٫۴
لرستان ۳۶٫۹ ۱۳٫۴ ۳۵٫۶ ۱۰٫۷ ۳۶٫۹ ۱۳٫۳
مازندران ۴۱٫۷ ۱۲٫۱ ۴۲٫۱ ۱۰ ۳۸٫۴ ۱۲٫۴
مرکزی ۳۷٫۳ ۷٫۴ ۳۶٫۶ ۱۰٫۳ ۳۵٫۹ ۶٫۲
هرمزگان ۳۷٫۴ ۱۱٫۷ ۳۶٫۱ ۱۵٫۶ ۳۴٫۶ ۱۰٫۸
همدان ۳۷٫۸ ۸ ۳۷٫۷ ۶٫۷ ۳۹ ۶٫۷
یزد ۴۲٫۴ ۱۱٫۸ ۳۸٫۲ ۷٫۹ ۳۷٫۳ ۹٫۶

براساس این گزارش، سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۹٫۲ درصد، در بخش صنعت ۳۲٫۲ درصد و خدمات ۴۸٫۶ درصد است.

طبق این گزارش، نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۸٫۹ درصد (۲۵ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۴۹ نفر) و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۱۹ نفر است.

۴ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۱۵۸ نفر از جمعیت فعال را زنان و ۲۰ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۸۹۱ نفر را مردان تشکیل‌ می‌دهند.

از جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۹۳۲ نفر مرد و ۸۸۵ هزار و ۴۸۸ نفر زن هستند.

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰٫۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص،نسبت به تابستان ۱۳۹۳، ۱٫۴ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۴، ۰٫۱ درصد افزایش یافته است.

در تابستان ۱۳۹۴، ۳۸٫۹ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳) ۱٫۷ درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۴)، ۰٫۹ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۳٫۴ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۳) ۳٫۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۴، یک درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان ۱۳۹۴، ۸٫۵ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که ۴۱٫۰ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

 

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff