دانش آموزان رودانی پرچم اسرائیل را آتش زدند

همزمان با روز جهانی قدس، دانش آموزان شهرستان رودان با آتش زدن پرچم رژیم صهیونسیتی از اقدامات خبیثانه آنها اعلام انزجار کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛همزمان با روز جهانی قدس، دانش آموزان شهرستان رودان با آتش زدن پرچم رژیم صهیونسیتی از اقدامات خبیثانه آنها اعلام انزجار کردند.