خروش عظیم دریادلان بندرعباس در راهپیمایی ۲۲بهمن۱۴۰۰

مردم ساحل نشین بندرعباس در کنار دریای خلیج فارس با حضور تماشایی در راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۰ برگ زرین دیگری را به افتخارات این مرزو بوم افزودند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛مردم ساحل نشین بندرعباس در کنار دریای خلیج فارس با حضور تماشایی در راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۴۰۰ برگ زرین دیگری را به افتخارات این مرزو بوم افزودند.