حاشیه های پررنگ تر از متن یک اتفاق

وقتی مرگ و زندگی یک دختر بچه بازیچه این و آن می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛وقتی مرگ و زندگی یک دختر بچه بازیچه این و آن می شود.