جهاد تبیین خنثی کننده نقشه های شوم رسانه ای و اقتصادی دشمن است

صادقی گفت: جهاد تبیین خنثی کننده توطئه ها و نقشه های شوم رسانه ای و اقتصادی دشمن است.

عبدالله صادقی در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: جهادتبیین فریضه قطعی وفوری درجنگ روایتها وجنگ ادراکی وجنگ اقتصادی و رسانه ای دشمن است که به فرموده رهبر معظم انقلاب جنگ رسانه ای سنگین تر است.

وی افزود: جهادتبیین که در گذشته جهادکبیر نامیده شده و بارها جمله این عمار را اززبان رهبری شنیده ایم وهمه تلاش دشمن بر بزرگنمایی و سیاه نمایی نقاط ضعف و کمرنگ نشان دادن نقاط قوت نظام است.

کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان ادامه داد: تحریم ها راازاول انقلاب داشته ایم ولی حضرت آقامی فرمایندبایدخط تحریف شکسته شودتاتحریم شکسته شودو شکسته شدن خط تحریف دشمنان خارجی و نفوذیهای داخلی، فقط با جهاد تبیین میتوانداتفاق بیفتدکه فریضه واجب قطعی و فوری معرفی شد و باید مستمر باشد نه مقطعی، چون باهر پاسخ به شبهه، شبهات سنگین تر می شود تاجوانان و انقلابیون را از ادامه مسیر که همان گام دوم ورسیدن به ظهور است باز دارند.

صادقی خاطر نشان کرد: این واجب هم مثل نماز به عنوان تکلیف به همه فرض وواجب شده ونبایدکسی به بهانه های مختلف مثل سن وشغل وسواد وامثالهم شانه خالی کند.

انتهای پیام/