جریان اصلاح طلب خودش را در پازل غرب تعریف می کند

بیژنی گفت: در طول سال ها به این باور رسیده ایم که جریان اصلاح طلب به عنوان غرب گرا خودش را در پازل غربی تعریف می کند و هر مسئله و موضوعی هر چقدر به غرب نزدیک تر باشد می توان حدس زد که موضع غرب گرا بوده که نامش در کشور ما جریان اصلاحات است.

جواد بیژنی، کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار هرمز ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جهادگران در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: اصلاح طلبان در مورد جنایت حرم رضوی موضع شفافی نگرفتند; برای جامعه سوال است که چرا برخی جریانات سیاسی در مواجهه با اینگونه مسائل موضع دوپهلو دارند.
وی افزود: اساساً جریان اصلاح طلبی، خودش را در همراهی با غرب تعریف کرده است و ریشه مواضع گیری های متضاد همین مطلب است.
کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان تصریح کرد: در طول سال ها به این باور رسیده ایم که جریان اصلاح طلب به عنوان غرب گرا خودش را در پازل غربی تعریف می کند و هر مسئله و موضوعی هر قدر به غرب نزدیک تر باشد مورد عنایت بیشتر جریان اصلاحات است.
بیژنی مطرح کرد: اگر بخواهیم تعریف درستی از اصلاح طلبان داشته باشیم باید تعریف درستی از غرب گرایان در کشور داشته باشیم.
وی عنوان کرد: از زاویه دیگر امروزه بخش عمده ای از جریان اصلاحات را باید در جریان تحریف طبقه بندی کرد.
انتهای پیام/